Opintomoduuli: Isännöintiopintojen 2. vuosi

Laajuus

25 op

Sisältö

Isännöintiopintojen 2. vuosi 25 opintopisteen moduuliopinto sisältää seuraavat 
tutkinto-ohjelman opinnot:

SYKSY
Toimitilajohtaminen, TX00BS91, 15 op

KEVÄT
Tekninen Isännöinti, TX00BS90, 10 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet moduulin opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Moduulin opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Moduulin opinnot suoritetaan syksyllä 2014 aloittaneiden kiinteistöjohtamisen opiskelijoiden ryhmän mukana. Lähiopetus järjestetään intensiiviviikoilla, joita ovat syyslukukaudella 2015 viikot 34, 42, 47 sekä 51 ja kevätlukukaudella 2016 viikot 5, 10, 16 sekä 20. Opetus sijoittuu pääsääntöisesti arki-iltoihin välille 14.00–20.00 sekä mahdollisesti lauantaille. Poikkeuksia opetusaikoihin voi tulla.

  • Syyslukausi 17.8.2015 - 18.12.2015
  • Kevätlukukausi 11.1.-22.5.2015

Opinnot alkavat 17.8.2015 tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2016 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2015.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie, Espoo

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

 375 €

Tutustu huolellisesti opintomoduulin peruutustehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

avoinamk metropolia fi
p. 040 0885194

Opintomoduulin opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anna Hynninen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.