Opintopolku: Ajoneuvotekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Ajoneuvotekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2016 (30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 TX00BQ15-3043, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16-3038, 5 op
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17-3036, 5 op
Johdantoprojekti TX00BQ18-3031, 5 op
Tekniikan alan suomi ja viestintä TX00BR03-3026, 5 op
Tekniikan alan englanti ja viestintä TX00BU17-3025, 5 op
Materiaali- ja valmistustekniikka TX00BV34-3006, 5 op

KEVÄT 2017 (30 op)
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi TX00BU58-3013, 5 op
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt TX00BU60-3014, 5 op
Statiikka TX00BU62-3017, 5 op
Dynamiikka ja sovellukset TX00BU63-3014, 5 op
Elektroniikan perusteet TX00CG94-3005, 5 op

Kevään opintojaksojen sisältökuvaukset julkaistaan loka-marraskuussa.

Opinnot suoritetaan 60 op:n kokonaisuutena. Niitä ei voi suorittaa yksittäin. Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalta.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalla on oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin välille 8.00-16.00. Opinnot sijoittuvat lukukausille: Syyslukusi alkaa 23.8.2016 ja päättyy 16.12.2016. Kevätlukukausi alkaa 16.1.2017 ja päättyy 12.5.2017.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa 18.8. ja 22.8.2016. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2017 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2016.Pääasiallinen opetuspaikka: Kalevankatu 43

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisällölliset asiat ja opintojen ohjaus:
Pertti Ylhäinen, tutkintovastaava ja polkuopiskelijoiden tutor-opettaja
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anu Holma, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen alkaessa, yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.