Opintopolku: Energia- ja ympäristötekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Energia- ja ympäristötekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat Energia- ja ympäristötekniikan  tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 TX00BQ15, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16, 5 op
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17, 5 op
Johdantoprojekti TX00BQ18, 5 op
Tekniikan alan englanti ja viestintä TX00BU17, 5 op
Kemian perusteet TX00CM96, 5 op

KEVÄT 2018 (30 op) 
Teollisuus - ja teknologiayrityksen toiminta TX00BP92, 5op
Tekniikan alan ruotsi TX00BP91, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 3 TX00CM98, 5 op
Energia- ja ympäristötekniikan matemaattiset menetelmät TX00CM99, 5 op
Soveltava projekti TX00CN00, 5 op
Energia- ja ympäristötekniikan perusteet TX00CN01, 5 op

Kevään opintojaksojen sisältökuvaukset julkaistaan loka-marraskuussa.

Opinnot suoritetaan 60 op:n kokonaisuutena. Niitä ei voi suorittaa yksittäin. Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalta.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalla on oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin välille 8.00-16.00. Opinnot sijoittuvat lukukausille: Syyslukukausi alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017. Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa 17.-18.8.2017.
Syyslukukauden opetus alkaa 21.8.2016. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Myyrmäki, Leiritie 1

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 10 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisällölliset asiat ja opintojen ohjaus:
Jenni Merjankari, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen alkaessa, yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka