Opintopolku: Konetekniikka, 60 OP

Laajuus

60 op

Sisältö

Konetekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat Konetekniikan tutkinto-ohjelman
1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 TX00BQ15-, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16-, 5 op
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17-, 5 op
Statiikka TX00BU62-, 5 op
Tekniikan alan englanti ja viestintä TX00BU17-, 5 op
Tekniikan alan suomi ja viestintä TX00BR03-, 5 op

KEVÄT 2018 (30 op)
Johdantoprojekti TX00BQ18-, 5 op
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi TX00BU58-, 5 op
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt TX00BU60-, 5 op
Tuotteen suunnittelu ja valmistusmenetelmät TX00BU67-, 5 op

Kevään opintojaksojen sisältökuvaukset julkaistaan loka-marraskuussa.

Opinnot suoritetaan 60 op:n kokonaisuutena. Niitä ei voi suorittaa yksittäin. Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalta.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalla on oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin välille 8.00-16.00. Opinnot sijoittuvat lukukausille: Syyslukusi alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017. Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2018 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2017.


Pääasiallinen opetuspaikka: Kalevankatu 43

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisällölliset asiat ja opintojen ohjaus:
Pertti Ylhäinen, polkuopiskelijoiden tutor-opettaja
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Heidi Pajunen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen alkaessa, yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.


Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka