Opintopolku: Maanmittaustekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Maanmittaustekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat maanmittaustekniikan 
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:


Syksy 2017 (30 op)
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17-3051, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 TX00BQ15-3057, 5 op
Mittaus- ja kartoitustekniikka 1 TX00BT78-3005, 5 op
Oikeusoppi TX00BT79-3005, 5 op
Kiinteistötekniikka TX00CI15-3004, 10 op

Kevät 2018 (30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16-, 5 op
Tekniikan alan ruotsi TX00BP91-, 5 op
Johdantoprojekti TX00BT82-, 5 op
Kiinteistötoimitukset I TX00BT82-, 5 op
Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät TX00BT98-, 5 op
Yhdyskuntatekniikka TX00BU00-, 5 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukukausi alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017.
  • Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018.

Opinnot alkavat perehdytyspäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2018 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Tiina Porthen
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

 

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka