Opintopolku: Maanmittaustekniikka

Laajuus

60 op

Sisältö

Maanmittaustekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat maanmittausteknikan
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2015 (30 op)
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1, 5 op
Mittaus- ja kartoitustekniikka I, 5 op
Oikeusoppi, 5 op
Kiinteistötekniikka, 10 op

KEVÄT 2016 (30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2, 5 op
Tekniikan alan ruotsi, 5 op
Johdantoprojekti, 5 op
Kiinteistötoimitukset I, 5 op
Ohjelmointitekniikka ja käyttöliittymät, 5 op
Maanmittaustekniikan fysiikka, 5 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukausi alkaa 20.8.2015 ja päättyy 18.12.2015.
  • Kevätlukukausi alkaa 11.1.2016 ja päättyy 22.5.2016.

Opinnot alkavat 20.8.2015 yhteisillä perehdyttämispäivillä (20.-21.8.) tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivät ovat pakollisia. Perehdyttämispäivien jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2015 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2016.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutustehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

avoinamk metropolia fi
p. 040 0885194

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Tiina Porthén, koulutussuunnitttelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.