Opintopolku, monimuoto-opetus: Sähkö- ja automaatiotekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2016 (30 op)
Orientaatio insinööriopintoihin, TX00BQ23, 15 op
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet, TX00BQ24, 15 op

KEVÄT 2017 (30 op)
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet, TX00BQ25 15 op
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti, TX00BQ26, 15 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti arki-iltoihin välille 17.00-20.30, ilta- ja lauantai-opetusta 3 iltaa viikossa ja 1-2 lauantaita per kuukausi. Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukausi alkaa 17.8.2016 ja päättyy 18.12.2016.
  • Kevätlukukausi alkaa 16.1.2017 ja päättyy 12.5.2017.

Opinnot alkavat 17.8.2016 tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen opinnot   jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2017 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2016.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1,Vantaa

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 12 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutustehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Hanna Järvinen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.