Opintopolku: Talotekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Talotekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat talotekniikan 
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2016 (30 op)
Orientaatio rakennusalaan ja talotekniikkaan, TX00CO56-3001, 15 op
Pientalon talotekniikkaprojekti, TX00CO57-3001, 15 op

Kevät 2017 (30 op)
LVIS-tekniikan teoreettiset perusteet, TX00CO58, 15 op
Talotekniikan kenttämittausprojekti, TX00CO59, 15 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukausi alkaa 29.8.2016 ja päättyy 16.12.2016.
  • Kevätlukukausi alkaa 16.1.2017 ja päättyy 12.5.2017.

Opinnot alkavat 25.-26-8.2015 perehdytyspäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2017 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2016.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutustehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anna Hynninen, koulutussuunnittelija
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.