Opintopolku, päivä: Tuotantotalous, 65 op

Laajuus

65 op

Sisältö

Tuotantotalouden 65 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat tuotantotalouden
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2017 (30 op)
Tuotantotalouden perusteet ja orientointi TX00CN48-3002, 5op
Insinöörimatematiikka 1, TX00CN47-3002, 5 op
Fysikaaliset ilmiöt TX00CA23-3005, 5 op
Projektin hallinta ja itsensä johtaminen TX00CN49-3002, 5 op
Tekniikan alan suomi ja viestintä TX00BR03-3039, 5 op
Johdantoprojekti TU00CF05-3003, 5 op


Kevät 2018 (30 op)
Tekniikan alan ruotsi TX00BP91-3061, 5 op
Tiedolla johtaminen TX00CN50-3002, 5 op
Logistiikka TX00CN53-3002, 5 op
Toiminnanohjausjärjestelmät TX00CN92-3001, 5 op
Päätöksenteon matemaattiset menetelmät TX00CN51-3002, 5 op
Ohjelmoinnin ja tiedonhallinnan perusteet TU00BB96-3006, 5 op
Tuotannonohjaus TX0052-3004, 5 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetusryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat pääsääntöisesti välille 8-16.

Opinnot alkavat 24.-25.8.2017 perehdyttämispäivällä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivän jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Lähiopetus alkaa 28.8.2017. Lähiopetus päättyy 13.5.2018. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2017 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2016.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Maantie 6, Espoo

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

975 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Bella Erla
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

 

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka