Opintomoduuli: Kulttuurinalan tuntemus ja projektinhallinta

Laajuus

30 op

Sisältö

Kulttuurituotannon 30 opintopisteen moduuliopinto sisältää seuraavat kulttuurituotannon
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2016 (10 op)
Tapahtumatuotannon projektihallinta ja käytänteet, KX00BH74-3003, 5op
Taiteiden tuntemus, KX00BH76-3003, 5 op

KEVÄT 2017 (20 op)

Kulttuurin tuntemus, KX00BH79-3005, 5 op
Kulttuurityö kolmannella sektorilla, KX00BH82-3004, 5 op
Kulttuurialan projektityö, KX00BH84-3003, 5 op
Sopimusoikeus, KX00BH77-3003, 5 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet moduulin opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Moduulin opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Moduuliopinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

Syyslukukausi 2016 alkaa 24.8.2016 ja päättyy 16.12.2016
Kevätlukukausi 2017 alkaa 9.1.2017 ja päättyy 28.5.2017

Opinnot alkavat 24.8.2016 yhteisellä perehdyttämispäivällä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivä on pakollinen. Perehdyttämispäivän jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Hämeentie 161, 00560 Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

 450 €

Tutustu huolellisesti opintomoduulin peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

avoinamk @ metropolia . fi
p. 040 0885194

Opintomoduulin opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Anne Ojala-Soini, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.