Opintomoduuli: Kauppa ja yrittäjyys, 15 op

Laajuus

15 op

Sisältö

Kaupan ja yrittäjyyden 15 opintopisteen avoimen opintomoduuli sisältää seuraavat liiketalouden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (15 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot  5 op LX00CQ66-3002
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen  5 op LX00CQ61-3002
Tunnusluvut ja johtaminen  5 op LX00CQ67-3002


Opintojaksoilla käytetään K-Kauppiasliiton verkkomateriaalia. Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintomoduulin opinnot suositellaan suoritettavaksi ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintomoduulin opinnot suoritetaan 100-prosenttisesti verkko-opintoina. Opinnot suoritetaan itsenäisenä opiskeluna, eikä kontaktiopetusta ole. Opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta.

Opinnot sijoittuvat kevätlukukaudelle:

  • Syyslukukausi: alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintomoduuliin otetaan 20 avoimen opiskelijaa

Hinta

225 e

Opintomoduulin hinta laskutetaan yhdessä erässä syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintomoduulin sisältöihin ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Raisa Varsta, lehtori
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puh. 040 017 1517

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puh. 040 152 40 17

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Liiketalous