Opintopolku: Liiketalouden opintopolku - polku A, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Liiketalouden perusopintojen 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat liiketalouden tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Laskentatoimi LX00BM30-3025, 5 op
Liike-elämän viestintä LX00BM28-3027, 5 op
Logistiikka ja toimitusketjun hallinta LX00BM16-3025, 5 op
Tietotekniikka ja toiminnanohjaus LX00BM27-3025, 5 op
Tulevaisuuden työyhteisö LX00BM26-3025, 5 op
Yritystoiminta LX00BM18-3026, 5 op

KEVÄT 2018 (30 op)  

Kansantalous LX00BM22-, 5 op
Liike-elämän viestintä englanniksi LX00BM23-, 5 op
Liikejuridiikka LX00BM20-, 5 op
Liiketalouden matematiikka ja tilastollinen analysointi LX00BM29-, 5 op
Markkinointi LX00BM17-, 5 op
Rahoitus LX00BM31-, 5 op

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnot suositellaan suorittamaan ehdotetussa järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 1.8.2017 klo 10-16 välillä haastattelulla, johon kutsutaan erikseen.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille klo 8 -16 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

  • Syyslukukausi: alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018

Opinnot alkavat polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, johon on suositeltavaa osallistua (ma 21.8. kello 16-17). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa yhdessä erässä syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintomoduulin sisältöihin ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Mari Rupponen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
040 152 4017

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Liiketalous