Opintomoduuli: Kestävä kehitys, 15 op

Laajuus

15 op

Sisältö

Kestävän kehityksen 15 opintopisteen avoimen opintomoduuli sisältää seuraavat opintojaksot

KEVÄT 2018 (15 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Kestävää maailmaa rakentamassa  5 op XX00CH67-3002
Globaalin kehityksen seminaari  5 op XX00CH68-3002
Yhteiskuntavastuuprojekti  5 op XX00CH69-3003


Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintomoduulin opinnot suoritetaan päiväopetuksena ja sijoittuvat välille klo 8.00 -16.00. Opinnot ajoittuvat välille 15.1.2018-11.3.2018 väliselle ajalle. Suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1, Vantaa

Opetuskieli

Englanti

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintomoduuliin otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

225 e

Opintomoduulin hinta laskutetaan yhdessä erässä kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintomoduulin sisältöihin ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Jenni Merjankari, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puh. 040 516 0731

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk@metropolia.fi
puh. 040 152 40 17

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Liiketalous