Opintopolku: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK), 30 op

Laajuus

30 op

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen (YAMK) 30 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat tutkinto-ohjelman 1. lukukauden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla  5 S000CO42-3003
Diversity Management  5 L000CF92-3006
Henkilöstöjohtamisen perusteet *  5 S000CO40
Johtamisen perusta, teoriat ja strategiat *  5 S000CO38
Näyttöön perustuvan toiminnan johtaminen sosiaali- ja terveysalalla *  5 S000CO41
Tutkimustyön lähtökohdat, prosessit ja menetelmät  5 S000CO35-3003

* Toteutuksen koodi selviää myöhemmin.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen AMK:n opiskelijoilta vaaditaan ylemmän AMK:n opinnoissa samoja opiskeluvalmiuksia kuin tutkinto-opiskelijoilta: AMK-tutkinto ja sen jälkeen työkokemusta (tarkista soveltuvat tutkinnot hakusivuilta). Opiskelija vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet ja hän osaa käyttää sähköisiä opiskeluvälineitä.

Oppimateriaalina hyödynnetään myös englanninkielistä kirjallisuutta ja tutkimusnäyttöä, mikä edellyttää kielitaitoa. Opiskelutehtävät liittyvät työelämän kontekstiin ja työelämätuntemus edistää oppimista. 

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 17.8.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana. Opetus on yhdistelmäopetusta, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä tiedonhaku- ja analysointitehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 3-4 arkipäivää (klo 9 - 16) kuukaudessa.

Opinnot sijoittuvat syyslukukaudelle:

  • Syyslukukausi: alkaa 31.8.2017 ja päättyy 22.12.2017

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat pääsääntöisesti 28.4.2017 (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Opetuskieli

Suomi, 1 opintojaksossa englanti

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 10 avoimen opiskelijaa

Hinta

450 e

Summa veloitetaan yhdessä erässä syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Ly Kalam-Salminen, lehtori
ly.kalam-salminen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit