Opintopolku: Apuvälinetekniikka, 55 op

Laajuus

55 op

Sisältö

Apuvälinetekniikan 55 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat apuvälinetekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Apuvälinetekniikan ammatilliset perusteet  10 SA00BM10-3004
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka  5 SX00BU36-3054
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet  5 SX00BU37-3032
Oppimisen valmiudet  5 SX00BU35-3060
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 1, Fysiologia ja Patofysiologia  5 SA00BM12-3004


KEVÄT 2018 (25 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi *
Hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen ja palvelujen tuottaminen  5 SX00BU39
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana  5 SX00BY31
Päivittäiset toiminnot eri ympäristöissä  5 SA00BM79
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 2, Ortopedia, Fysiatria ja Kirurgia  5 SA00BM84
Työyhteisöosaaminen ja ammatillinen englanti  5 SA00BM70


* Kevätlukukauden koodit selviävät vuoden lopussa.

Opintopolku ei sisällä 1. lukuvuoden työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin. 

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden lähiopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille klo 8 -16 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen. Opinnot sijoittuvat lukukausille:

  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2017 ja päättyy 22.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 11.1.2018 ja päättyy 25.5.2018

Opinnot alkavat 22.8.2017 aamulla (aika tarkentuu) polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 28.4.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Viertotie 23, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Hinta

825 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Toni Nisula, tutkintovastaava
toni.nisula metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala