Opintopolku: Bioanalytiikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Bioanalytiikan 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat bioanalytiikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla   5 SX00BN69-3083
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia   5 SX00BN85-3076
Oppimisen ja opiskelun valmiudet   5 SX00BN65-3088
Preanalytiikka   10 SX00BN90-3010
Terveysalan turvallisuus   5 SX00BP63-3034

 

SYKSY 2018 (25 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus   5 SX00BN75-3074
Fysiikka ja matematiikka   5 SX00CK09-3006
Immunologia   5 SX00BN61-3010 
Johtaminen ja yrittäjyys *   5 SX00BN80-3037
Kemia   5 SX00CK08-3005
Laboratoriotyön menetelmien perusteet   5 SX00CK10-3006
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät *   5 SX00BN74-3104

* Keskenään vaihtoehtoiset opintojaksot, korvaavat työharjoittelun.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin, tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot ja ota kuvakaappausten tulosteet mukaan haastatteluun.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 14.12.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. Haastattelu on klo 13 alkaen osoitteessa Vanha viertotie 23, Helsinki. 

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä, ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 9.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 8.1.2017 klo 14:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Viertotie 23, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa 

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 5 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Riitta Lumme, tutkintovastaava
riitta.lumme metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit