Opintopolku: Bioanalytiikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Bioanalytiikan 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat bioanalytiikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla   5 SX00BN69-3074
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia   5 SX00BN85-3057
Oppimisen ja opiskelun valmiudet   5 SX00BN65-3087
Preanalytiikka   10 SX00BN90-3009
Terveysalan turvallisuus   5 SX00BP63-3031

 

 KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus   5 SX00BN75
Fysiikka ja matematiikka   5 SX00CK09
Immunologia   5 SX00BN61 
Johtaminen ja yrittäjyys *   5 SX00BN80
Kemia   5 SX00CK08
Laboratoriotyön menetelmien perusteet   5 SX00CK10
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät *   5 SX00BN74

* Keskenään vaihtoehtoiset opintojaksot, korvaavat työharjoittelun.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 15.8.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. Haastattelu on klo 14-16 välillä osoitteessa Vanha viertotie 23, Helsinki.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 8-16 välillä, ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2017 ja päättyy 22.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 8.1.2018 ja päättyy 25.5.2018

Opinnot alkavat 22.8.2017 aamulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (aika tarkennetaan myöhemmin). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 28.4.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Vanha Viertotie 23, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 7 avoimen opiskelijaa 

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Marja Miettinen, lehtori
marja.miettinen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit