Opintopolku: Ensihoito, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Ensihoidon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat ensihoidon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BN69-3075
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00BN85-3068
Kliininen hoitotyö  5 op SX00BM33-3055
Lääkehoito 1  5 op SX00BM56-3055
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BN65-3089
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen *  5 op XX00CH60-3010


* Työharjoittelun korvaava opintojakso.

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Akuutti hoitotyö  5 op SX00BN35
Johtaminen ja yrittäjyys *  5 op SX00BN80
Lääkehoito 2  5 op SX00CK23
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö  5 op SX00BN34
Terveysalan turvallisuus  5 op SX00BN36
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät *  5 op SX00BN74

* Työharjoittelun korvaavat opintojaksot.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 15.8.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. Ohjaava haastattelu on klo 14:00-15:30 välisenä aikana.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan monimuotototeutuksen tutkinto-opiskelijoiden mukana.

Opinnot ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin välille klo 8 - 16, mutta opetusta voi olla myös klo 16.00 jälkeen ilta-aikaan. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena päivänä viikossa. Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2017 ja päättyy 22.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 8.1.2018 ja päättyy 25.5.2018

Opinnot alkavat 22.8.2017 aamulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (aika tarkentuu myöhemmin). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn 2017 opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 28.4.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 2 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja
anna-maria.tiainen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit