Opintopolku: Radiografia ja sädehoito, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Radiografian ja sädehoidon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat radiografian ja sädehoidontutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BU32-3011
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00CY13-3001
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BU31-3011
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet  10 op SX00CU12-3001
Terveysalan turvallisuus  5 op SX00BP63-3032


KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus  5 op SX00BN75-3073
Johtaminen ja yrittäjyys *  5 op SX00BN80-3037
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö **  5 op SX00CU23-3001
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa  10 op SX00CU13-3001
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät *  5 op SX00BN74-3082

* Työharjoittelun korvaava opintojakso.
** Ilman opintojaksoon normaalisti kuuluvaa työharjoittelua.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin. 

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 15.8.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. Haastattelu on klo 9-11 välillä osoitteessa Mannerheimintie 172, Helsinki.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille klo 8 - 16 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2017 ja päättyy 22.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 8.1.2018 ja päättyy 25.5.2018

Opinnot alkavat 22.8.2017 polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (aika tarkentuu myöhemmin). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 28.4.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Pia-Marja Vähäkangas, lehtori
pia-marja.vahakangas metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit