Opintopolku: Radiografia ja sädehoito, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Radiografian ja sädehoidon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat radiografian ja sädehoidontutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BU32-3012
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00CY13-3002
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BU31-3012
Röntgenhoitajan ammatillisen toiminnan perusteet  10 op SX00CU12-3002
Terveysalan turvallisuus  5 op SX00BP63-3033

 

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus **  5 op SX00BN75-3074
Johtaminen ja yrittäjyys *  5 op SX00BN80-3037
Lääketieteellisen säteilyn turvallinen käyttö ***  5 op SX00CU23-3002
Potilas natiiviröntgentutkimuksissa  10 op SX00CU13-3002
Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät *   5 op SX00BN74-3104

* Työharjoittelun korvaava opintojakso.

** Mikäli koulusivistyskieli on suomi - mikäli koulusivistyskieli on muu, koodi on SX00CT30-3003.
*** Ilman opintojaksoon normaalisti kuuluvaa työharjoittelua.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin. 

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin, tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot ja ota kuvakaappausten tulosteet mukaan haastatteluun.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 15.12.2017 haastattelulla (aika tarkentuu myöhemmin), johon kutsutaan erikseen. Haastattelu pidetään osoitteessa Mannerheimintie 172, Helsinki.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille klo 8 - 16 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 9.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 8.1.2017 klo 14:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 5 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Sanna Törnroos, lehtori
sanna.tornroos metropolia fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit