Opintopolku: Sairaanhoitotyö, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sairaanhoitotyön 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
    Monimuoto Päivä *
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5

A: SX00BN69-3080
B: SX00BN69-3081

A: SX00BN69-3065
B: SX00BN69-3066
C: SX00BN69-3067
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 A: SX00BN85-3073
B: SX00BN85-3074 
A: SX00BN85-3059
B: SX00BN85-3060
C: SX00BN85-3061
Kliininen hoitotyö  5 A: SX00BM33-3059
B: SX00BM33-3060
A: SX00BM33-3047
B: SX00BM33-3048
C: SX00BM33-3049
Lääkehoito 1  5 A: SX00BM56-3059
B: SX00BM56-3060
A: SX00BM56-3047
B: SX00BM56-3048
C: SX00BM56-3049
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 A: SX00BN65-3093
B: SX00BN65-3094 
A: SX00BN65-3076
B: SX00BN65-3077
C: SX00BN65-3078
Saanko olla? - Sukupuolen ja
seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen **
 5 A: XX00CH60-3010
B: XX00CH60-3010
A: XX00CH60-3006
B: XX00CH60-3006
C: XX00CH60-3006

 * Monimuoto- ja päiväpaikat on jaettu ryhmiin, joilla on eri koodit. Paikan saaneet jaetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
** Työharjoittelua korvaava opintojakso.

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
    Monimuoto Päivä *
Akuutti hoitotyö  5 A: SX00BN35
B: SX00BN35
A: SX00BN35
B: SX00BN35
C: SX00BN35
Johtaminen ja yrittäjyys **  5

A: SX00BN80
B: SX00BN80

A: SX00BN80
B: SX00BN80
C: SX00BN80
Lääkehoito 2  5 A: SX00CK23
B: SX00CK23
A: SX00CK23
B: SX00CK23
C: SX00CK23
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö  5 A: SX00BN34
B: SX00BN34
A: SX00BN34
B: SX00BN34
C: SX00BN34
 Terveysalan turvallisuus  5 A: SX00BN36
B: SX00BN36
A: SX00BN36
B: SX00BN36
C: SX00BN36
 Tutkimus- ja kehitystyön menetelmät **  5 A: SX00BN74
B: SX00BN74
A: SX00BN74
B: SX00BN74
C: SX00BN74

 * Monimuoto- ja päiväpaikat on jaettu ryhmiin, joilla tulee olemaan pääosin eri koodit (määritellään vuoden lopussa). Paikan saaneet jaetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
** Työharjoittelua korvaavat opintojaksot.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 15.8.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. Ohjaava haastattelu on klo 14:00-15:30 välisenä aikana.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden monimuoto-opetuksen (6 paikkaa) tai päiväopetuksen (9 paikkaa) ryhmän mukana.

  • Monimuoto-opetuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti noin kolmena päivänä viikossa klo 8 - 16 välillä, mutta opetusta voi olla myös klo 16 jälkeen
  • Päiväopetuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 16 välillä, mutta opetusta voi olla myös klo 16 jälkeen. Suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2017 ja päättyy 22.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 8.1.2018 ja päättyy 25.5.2018

Opinnot alkavat 22.8.2017 aamulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (aika tarkentuu myöhemmin). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn  opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 28.14.2017. 

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 6 avoimen opiskelijaa monimuoto-opintoihoin ja 9 päiväopintoihin.

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja
anna-maria.tiainen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit