Opintopolku: Sairaanhoitotyö, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sairaanhoitotyön 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat sairaanhoitotyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
    Monimuoto Päivä *
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 SX00BN69-3093 A: SX00BN69-3090
B: SX00BN69-3091
C: SX00BN69-3092
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 SX00BN85-3084 A: SX00BN85-3081
B: SX00BN85-3082
C: SX00BN85-3083
Kliininen hoitotyö  5 SX00BM33-3068 A: SX00BM33-3065
B: SX00BM33-3066
C: SX00BM33-3067
Lääkehoito 1  5 SX00BM56-3068 A: SX00BM56-3065
B: SX00BM56-3066
C: SX00BM56-3067
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 SX00BN65-3105 A: SX00BN65-3102
B: SX00BN65-3103
C: SX00BN65-3104
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö   5 SX00BN34-3071  
Terveysalan turvallisuus  5 SX00DD30-3005 A: SX00DD30-3001
B: SX00DD30-3002
C: SX00DD30-3004

 * Päiväpaikat on jaettu ryhmiin, joilla on eri koodit. Paikan saaneet jaetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
** Työharjoittelua korvaava opintojakso.

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
    Monimuoto Päivä *
Akuutti hoitotyö  5 SX00BN35-3072 A: SX00BN35-3069
B: SX00BN35-3070
C: SX00BN35-3071
Johtaminen ja yrittäjyys **  5 SX00BN80-3037 A: SX00BN80-3037
B: SX00BN80-3037
C: SX00BN80-3037
Kliinisen hoitotyön taidot  5 SX00DD29-3005 A: SX00DD29-3002
B: SX00DD29-3003
C: SX00DD29-3004
Lääkehoito 2  5 SX00CK23-3042 A: SX00CK23-3039
B: SX00CK23-3040
C: SX00CK23-3041
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö  5   A: SX00BN34-3068
B: SX00BN34-3069
C: SX00BN34-3070
Saanko olla? - Sukupuolen ja
seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen **
 5 XX00CH60-3015 A: XX00CH60-3015
B: XX00CH60-3015
C: XX00CH60-3015
 Terveysalan turvallisuus  5  Ilmoitetaan myöhemmin  

 * Päiväpaikat on jaettu ryhmiin, joilla tulee olemaan pääosin eri koodit (määritellään vuoden lopussa). Paikan saaneet jaetaan ryhmiin ilmoittautumisjärjestyksessä.
** Työharjoittelua korvaavat opintojaksot.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla (monimuoto, päivä).

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin ja tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 14.12.2017 klo 14:00 - 16:00 ohjaavalla haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. 

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden monimuoto-opetuksen tai päiväopetuksen ryhmän mukana.

  • Monimuoto-opetuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti noin kolmena päivänä viikossa klo 8 - 16 välillä, mutta opetusta voi olla myös klo 16 jälkeen
  • Päiväopetuksessa opetus järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 8 - 16 välillä, mutta opetusta voi olla myös klo 16 jälkeen. Suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 9.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 8.1.2017 klo 14:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään  opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017. 

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa monimuoto-opintoihin ja 9 päiväopintoihin.

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 3 paikkaa monimuoto-opintoihin ja 9 paikkaa päiväopintoihin (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna-Maria Tiainen, opinto-ohjaaja
anna-maria.tiainen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit