Opintopolku: Sosiaaliala, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sosiaalialan 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat sosiaalialan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

 KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka  5 SX00BU36-3065
Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys  5 SX00BN91-3016
Johdanto sosiaalipedagogiikkaan  5 SX00BR65-3018
Oppimisen valmiudet  5 SX00BU35-3073
Sosionomin työn luonne ja monet ympäristöt  10 SX00BO04-3016


SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Elämänkulun tukeminen varhaiskasvatuksessa ja 1. harjoittelu *  10 SX00BZ98-3011
Lapsen kasvu ja kehitys  5 SX00BO80-3010
Lasten ja lapsiperheiden arki suomalaisessa yhteiskunnassa  5 SX00BZ93-3010
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu  5 SX00BO33-3015
Yksilö- ja yhteisöohjaus  5 SX00BO16-3017


* Opintojakso on normaalisti 15 op, mutta polussa ilman harjoittelua se on 10 op, ja tilalla on opintojakso Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu, 5 op.

Opintopolku mahdollistaa suuntautumisen varhaiskasvatukseen.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin ja tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 30.11.2017 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden monimuoto-opetuksen ryhmän mukana. Lukukaudessa on keskimäärin n. 22 lähiopetuspäivää. Lähiopetus järjestetään arkipäivinä päiväaikaan pääsääntöisesti klo 8 - 16. Lähiopetuspäivien välillä opiskellaan itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 10.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 10.1.2017 klo 8:30 polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen. Info pidetään osoitteessa Sofianlehdonkatu 5b, Helsinki. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa opintojen aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2017 opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 4 avoimen opiskelijaa

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 4 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Soile Bergström, lehtori
soile.bergstrom metropolia fi  
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit