Opintopolku: Suun terveydenhuolto, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Suun terveydenhuollon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BN69-3071
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00BP39-3011
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BN65-3083
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon -projekti  10 op SX00CU01-3001
Terveysalan turvallisuus  5 op SX00BP63-3030


KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus  5 op SX00BN75
Hammaslääketieteen perusteet  5 op SX00BY38
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti  10 op SX00BP45
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti  5 op SX00BP43
Terveyden edistäminen  5 op SX00BN78


Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin. 

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-ohjelman päiväopetuksen ryhmän mukana. Opetus järjestetään pääsääntöisesti arkisin klo 8.00-16.00 välillä. Opinnoissa vuorottelevat lähi-, simulaatio-, kliininen sekä itsenäinen opiskelu. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2017 ja päättyy 22.12.2017
  • Kevätlukukausi: alkaa 8.1.2018 ja päättyy 25.5.2018

Opinnot alkavat 22.8.2017 aamulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (aika tarkentuu myöhemmin). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Syksyn opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 28.4.2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 7 avoimen opiskelijaa 

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Erja Nuutinen, tutkintovastaava
erja.nuutinen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit