Opintopolku: Suun terveydenhuolto, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Suun terveydenhuollon 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla  5 op SX00BN69-3084
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia  5 op SX00BP39-3012
Oppimisen ja opiskelun valmiudet  5 op SX00BN65-3096
Suun omahoidosta kliiniseen suunhoitoon -projekti  10 op SX00CU01-3002
Terveysalan turvallisuus  5 op SX00BP63-3035


SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus Koodi
Asiakaspalvelu ja ohjaus  5 op SX00BN75-3077
Hammaslääketieteen perusteet  5 op SX00CU02-3002
Suun terveydenhoitotyön simulaatio -projekti  10 op SX00CU03-3003
Suun terveyttä leikin keinoin -projekti  5 op SX00BP43-3013
Terveyden edistäminen  5 op SX00BN78-3036


Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin. 

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin, tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot ja ota kuvakaappausten tulosteet mukaan haastatteluun.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 11.12.2017 klo 8:30 alkaen haastattelulla, johon kutsutaan erikseen.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-ohjelman monimuoto-opetuksen ryhmän mukana. Opetus järjestetään pääsääntöisesti noin kolmena päivänä viikossa klo 8:00-18:00 välillä. Opinnoissa vuorottelevat lähi-, simulaatio-, kliininen sekä itsenäinen opiskelu. Opinnot sisältävät verkko-opintoja. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 9.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 8.1.2017 klo 14:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 31.11.2017 mennessä.

Pääasiallinen opetuspaikka: Mannerheimintie 172, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 5 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Erja Nuutinen, tutkintovastaava
erja.nuutinen metropolia fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit