Opintopolku: Terveydenhoitotyö, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Terveydenhoitotyön 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat terveydenhoitotyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

KEVÄT 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Ammattilaisena sosiaali- ja terveysalalla   5 SX00BN69-3087
Anatomia, fysiologia ja patofysiologia   5 SX00BN85-3086
Kliininen hoitotyö   5 SX00BM33-3062
Lääkehoito 1   5 SX00BM56-3062
Oppimisen ja opiskelun valmiudet   5 SX00BN65-3099
Terveysalan turvallisuus   5 SX00DD30-3003


SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Akuutti hoitotyö   5 SX00BN35-3066
Johtaminen ja yrittäjyys *   5 SX00BN80-3037
Kliinisen hoitotyön taidot   5 SX00DD29-3001
Lääkehoito 2   5 SX00CK23-3036
Pitkäaikaisesti sairastuneiden hoitotyö   5 SX00BN34-3065
Saanko olla? - Sukupuolen ja seksuaalisuuden ammatillinen kohtaaminen *    5 XX00CH60-3015


* Työharjoittelua korvaavat opintojaksot.

Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin ja tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot.

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8 - 16, ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa. Läsnäolon vähimmäismäärä on opintojaksokohtainen.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 9.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 20.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 8.1.2017 klo 14:00 Adobe Connect Pro -etäyhteydellä toteutetulla polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen (linkki osallistumista varten tulee paikan saaneille sähköpostissa). Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017 mennessä.

Pääasiallinen opetuspaikka: Tukholmankatu 10, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 4 avoimen opiskelijaa

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 4 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Oili-Katriina Mellin, tutkintovastaava
oili-katriina.mellin metropolia fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset (esim. ilmoittautuminen):
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit