Opintopolku: Vanhustyö, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Vanhustyön 60 opintopisteen avoimen opintopolku sisältää seuraavat vanhustyön tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:


KEVÄT  2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Asiantuntijaviestintä ja tietotekniikka  5 SX00BU36-3066
Fyysinen vanheneminen  5 SX00BM35-3009
Ikääntyminen  5 SX00BM34-3009
Lääketieteellisen osaamisen perusteet  5 SX00BM37-3008
Oppimisen valmiudet  5 SX00BU35-3074
Vanhustyön ammatillisuus  5 SX00BM40-3009

 

SYKSY 2018 (30 op)

Opintojakso Laajuus, op Koodi
Iäkkään ihmisen toimintakyvyn tukeminen *  15 SX00BM51-3009
Kehittämis- ja tutkimustoiminnan perusteet  5 SX00BU37-3041
Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana  5 SX00BY31-3030
Vanhuspolitiikka, palvelut ja lainsäädäntö  5 SX00BM46-3008


* Opintojakso sisältää 7 op työharjoittelua.

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet opinto-oppaasta, lisätietoja tutkinnosta hakusivuilla.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin ja tee itsearviointisi tueksi Dialang-kielitestin kaikki osiot.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaito varmistetaan 29.11.2017 klo 11-12:30 haastattelulla, johon kutsutaan erikseen. 

Opintojen ajoitus ja toteutusmuoto

Opintopolun opinnot suoritetaan tutkinto-opiskelijoiden monimuoto-opetuksen ryhmän mukana. Lähiopetusta on keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa. Lähiopetus toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8 -16.

Opinnot sijoittuvat lukukausille seuraavasti:

  • Kevätlukukausi: alkaa 10.1.2018 ja päättyy n. 31.5.2018
  • Syyslukukausi: alkaa 22.8.2018 ja päättyy 21.12.2018

Opinnot alkavat 10.1.2017 klo 8:30 polkuopiskelijoiden yhteisellä infotilaisuudella, joka on pakollinen. Info pidetään osoitteessa Sofianlehdonkatu 5b, Helsinki. Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestysten mukaisesti (ks. ohjeet Lukkarikoneen käyttämiseen).

Lisätietoa aloituksesta toimitetaan opiskelijoille noin kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään opintojaksojen lukujärjestykset valmistuvat 30.11.2017 mennessä.

Pääasiallinen opetuspaikka: Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Polun jälkeen avoimen amk:n väylähaussa tutkinto-opiskelijaksi on 3 paikkaa (valintaperusteet ja aikataulu, ks. hakuohjeet).

Hinta

900 e

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa.

Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin eikä alennuksiin, esim. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun sisältöön ja toteutukseen liittyvät yleiset kysymykset:
Anna Puustelli-Pitkänen, lehtori
anna.puustelli-pitkanen metropolia fi 
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on aina kunkin opintojakson opettaja.

Yleiset käytännön kysymykset:
avoinamk metropolia fi
040 772 3457

Avoimen AMK:n ilmoittautuminen ja opintotarjonta > Tarjonta: Sosiaali- ja terveysala > Opintopolut ja opintomoduulit