Opiskeluvalmiudet ja pohjatietovaatimukset

Opiskeluvalmiudet

Avoimen amk:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Ylemmän amk:n avoimissa opinnoissa yleensä hyvä pohja on jokin amk-tasoinen tutkinto ja kolmen vuoden työkokemus (tarjontalistoissa merkintä "yamk").

Kielitaito

Opiskelijalta edellytetään riittävää kielitaitoa. Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaidon tasovaatimus on C1 koskien sitä kieltä, millä opintojakso opetetaan (suomi tai englanti). Jotkut englanninkieliset tutkinnot vaativat opiskelijoilta myös B1 tason suomen kielen taitoa, vaikka opetus tapahtuukin englanniksi. Tästä on maininta tutkinnon opintotarjonnan kohdalla.

Kielitaidon tasot on kuvattu Europassin sivulla "Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys".

IELTS vs CEFR (Common European Framework)

Tutkinto-opiskelijoiden kielitaitovaatimuksista englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa

Pohjatietovaatimukset

Avoimen amk:n opintojaksoilla voi olla pohjatietovaatimuksia. Niistä on aina maininta opintojakson tiedoissa. Jos pohjatietovaatimuksia on, opiskelija on itse vastuussa siitä, että hän omaa vaaditut tiedot.