Opintopolku: Ajoneuvotekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Ajoneuvotekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat Ajoneuvotekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 TX00BQ15, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16, 5 op
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17, 5 op
Johdantoprojekti TX00BQ18, 5 op
Tekniikan alan suomi ja viestintä TX00BR03, 5 op
Tekniikan alan englanti ja viestintä TX00BU17, 5 op
Materiaali- ja valmistustekniikka TX00BV34, 5 op

KEVÄT 2018 (30 op)
Sovellusohjelmat, ohjelmointi ja raportointi TX00BU58, 5 op
Koneiden lämpöoppi ja värähtelyt TX00BU60, 5 op
Statiikka TX00BU62, 5 op
Dynamiikka ja sovellukset TX00BU63, 5 op
Autosähkötekniikan perusteet  TX00CG94, 5 op

Kevään opintojaksojen sisältökuvaukset julkaistaan loka-marraskuussa.

Opinnot suoritetaan 60 op:n kokonaisuutena. Niitä ei voi suorittaa yksittäin. Opintopolku ei sisällä työharjoittelua.

Opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet löytyvät opinto-oppaasta kunkin opintojakson kohdalta.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalla on oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ensimmäisen lukuvuoden tutkinto-opiskelijoiden ryhmän mukana ja ne ajoittuvat pääsääntöisesti arkipäiviin välille 8.00-16.00. Opinnot sijoittuvat lukukausille. Syyslukukausi alkaa elokuussa 2017 ja päättyy 15.12.2017. Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018.

Opinnot alkavat orientaatiopäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin.  Sen jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2018 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2017.Pääasiallinen opetuspaikka: Kalevankatu 43

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Opintopolun sisällölliset asiat ja opintojen ohjaus:
Pertti Ylhäinen, tutkintovastaava ja polkuopiskelijoiden tutor-opettaja
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Heidi Pajunen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen alkaessa, yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka