Opintopolku: Bio- ja kemiantekniikka, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Bio- ja kemiantekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat Bio- ja kemiantekniikan
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17-3043, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1TX00BQ15-3049,  5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16-3047,  5 op
Kemian perusteet ja viestintä TX00BP06-3009, 10 op
Johdantoprojekti TX00BQ18-3040, 5 op

KEVÄT 2018 (30 op)
Insinöörikemia ja englanti TX00BP07-3006, 15 op
Bio- ja kemiantekniikan soveltamisprojekti TX00BP08-3005, 15 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukukausi alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017.
  • Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018.

Opinnot alkavat yhteisillä perehdyttämispäivillä (17.- 18.8.) tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivät ovat pakollisia. Perehdyttämispäivien jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2018 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1,Vantaa

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

 

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Carola Fortelius, tutkintovastaava
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Liisa Heikkilä, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen alkaessa, yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.