Opintopolku: Laboratorioanalytiikka, 60 OP

Laajuus

60 op

Sisältö

Laboratorioanalytiikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat Laboratorioanalytiikan
tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

Syksy 2017 (30 op)
Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun TX00BQ17-3044, 5 op
Kemian perusteet ja viestintä TX00BP06-3010, 10 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 1 TX00BQ15-3050, 5 op
Matemaattis-luonnontieteelliset perusopinnot 2 TX00BQ16-3048, 5 op
Johdantoprojekti TX00BQ18-3041, 5 op

Kevät 2018 (30 op)
Analyyttisen kemian projekti TX00BQ63-3007, 5 op
KromatografiaTX00BQ64-3005, 5 op
Spektrometria TX00BQ65-3005, 5 op
Biotieteiden perusteet TX00BQ27-3008, 5 op
Mikrobiologia ja ammatillinen englanti TX00BQ28-3005, 5 op
Vesianalyysiprojekti / Water Analysis Project TX00BQ29-3007, 5 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukukausi alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017.
  • Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018.

Opinnot alkavat 17.-18.8.2017 yhteisillä perehdyttämispäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivät ovat pakollisia. Perehdyttämispäivien jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua. Kevään 2018 opintojaksojen lukujärjestykset julkaistaan loppusyksyllä 2017.

Pääasiallinen opetuspaikka: Onnentie 18, 00600 Helsinki

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 3 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Jarmo Palm, tutkintovastaava ja polkuopiskelijoiden tutor-opettaja
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Liisa Heikkilä, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Opintojen alkaessa, yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

 

 

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka