Opintopolku, päivä (Albertinkatu): Sähkö- ja automaatiotekniikka

Laajuus

60 op

Sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)
Orientaatio insinööriopintoihin, TX00CY29-3009, 15 op
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet, TX00CY30-3010, 15 op

KEVÄT 2018 (30 op)
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet, TX00CY31-3005, 15 op
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti, TX00CY32-3005, 15 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 13.5.2018
  • Syyslukukausi alkaa elokuun lopussa

Opinnot alkavat 11.-12.1.2018 yhteisillä perehdyttämispäivillä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivät ovat pakolliset. Perehdyttämispäivien jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Albertinkatu 40-42

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Kevään opintojen osuus veloitetaan kevätlukukauden alussa, syksyn opintojen osuus syyslukukauden alussa. Tutustu huolellisesti  peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Olet ilmoittautuessasi välittömästi sidottu maksuun mikäli saat paikan. Tutustu huolellisesti 

 

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Jenni Pöllönen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka