Opintopolku, päivä (Myyrmäki) : Sähkö- ja automaatio, 60 op

Laajuus

60 op

Sisältö

Sähkö- ja automaatiotekniikan 60 opintopisteen opintopolku sisältää seuraavat sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman 1. lukuvuoden opetussuunnitelman opintojaksot:

SYKSY 2017 (30 op)
Orientaatio insinööriopintoihin, TX00CY29-3001, 15 op
Elektroniikan ja sähkötekniikan perusteet, TX00CY30-3001, 15 op

KEVÄT 2018 (30 op)
Automaatio- ja sähkövoimatekniikan perusteet, TX00CY31-3001 15 op
Sähkö- ja automaatiotekniikan projekti, TX00CY32-3001, 15 op

Katso opintojaksojen sisältökuvaukset ja osaamistavoitteet polun opintokorista kunkin opintojakson kohdalta.

Opintopolun opinnoissa eteneminen edellyttää opintojen suorittamista järjestyksessä. Mikäli opiskelijalta jää suorittamatta opintojaksoja, ei hän välttämättä pysty etenemään polun opinnoissa ja suorittamaan kaikkia opintoja. Metropolia ei ole velvollinen tarjoamaan korvaavia opintoja tai poikkeavia suoritusjärjestelyjä, mikäli opiskelijalta jää opintojaksoja suorittamatta. Tämä ei myöskään oikeuta opintomaksujen palautuksiin.

Opiskeluvalmiudet ja kielitaitovaatimukset

Avoimen opiskelijalta ei edellytetä mitään pohjakoulutusta tai työkokemusta. Opiskelijalla on kuitenkin oltava riittävät opiskeluvalmiudet ja kielitaito. Tutustu vaatimuksiin.

Opintojen ajoitus ja toteutus

Opintopolun opinnot suoritetaan ko. tutkinto-ohjelman tutkinto-opiskelijoiden päiväopetuksen ryhmän mukana. Opinnot ajoittuvat arkipäiviin välille 8.00-16.00 ja suurin osa opintojaksoista edellyttää aktiivista läsnäoloa.

  • Syyslukukausi alkaa 21.8.2017 ja päättyy 15.12.2017
  • Kevätlukukausi alkaa 15.1.2018 ja päättyy 11.5.2018

Opinnot alkavat 17.-18.8.2017 yhteisillä perehdyttämispäivällä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Perehdyttämispäivät ovat pakollisia. Perehdyttämispäivien jälkeen opinnot jatkuvat lukujärjestyksen mukaisesti. Tarkemmat  lukujärjestykset ja lisätieto aloituksesta pari viikkoa ennen opintojen alkua.

Pääasiallinen opetuspaikka: Leiritie 1,Vantaa

Opetuskieli

Suomi

Opetusmenetelmät, suoritustapa ja arviointi

Opintojaksokohtaiset.

Osallistujamäärä

Opintopolkuun otetaan 5 avoimen opiskelijaa.

Hinta

900 €

Summa veloitetaan kahdessa tasasuuruisessa erässä. Syksyn opintojen osuus veloitetaan syyslukukauden alussa, kevään opintojen osuus kevätlukukauden alussa. Tutustu huolellisesti opintopolun peruutusehtoihin.

Opintojen rahoitus ja opiskelijaetuudet

Avoimen opiskelijat eivät ole oikeutettuja valtion opintotukeen eikä sen myötä tuleviin etuuksiin/alennuksiin, mm. opiskelijahintainen julkinen liikenne. Katso lisätietoja etuuksista ja tuista.

Lisätietoja

Opintopolun opintojaksojen sisältöihin liittyvät kysymykset:
Hanna Järvinen, koulutussuunnittelija
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
puhelinnumero

Opintojen aikana yksittäisten opintojaksojen ensisijainen yhteyshenkilö on kunkin opintojakson opettaja.

 

Ilmoittautuminen ja muu opintotarjonta > Tarjonta: Tekniikka