Liikuntakiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op

Kuva: Vierumäki - Suomen Urheiluopisto, kuvapankki
Liikuntakiinteistöasiantuntija

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa liikuntakiinteistöjen käytön, kunnossapidon, korjaamisen ja uudisrakentamisen erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat: olosuhteiden ja energiatalouden hallinta; käyttö, huolto ja kunnossapito sekä korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta.

Koulutus koostuu neljästä opintojaksosta:

  • Liikuntakiinteistön olosuhteiden ja energiatalouden hallinta, 10 op
  • Liikuntakiinteistön käyttö, huolto ja kunnossapito, 5 op
  • Liikuntakiinteistön korjaus- ja uudisrakennusprosessin hallinta, 10 op
  • Liikuntakiinteistön kehitysprojekti, 5 op

Tarkemmat sisältökuvaukset löytyvät opinto-oppaasta.

Kenelle

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan asiantuntijat sekä liikuntakiinteistöissä vastuullisissa tehtävissä toimivat ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Opinnot ovat insinööri (amk) -tasoisia ja ne voidaan hyväksilukea osaksi Metropolia ammattikorkeakoulun talotekniikan insinööritutkintoa.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja siinä on 15 lähiopetuspäivää Suomen Urheiluopistolla Vierumäellä ja 11 lähipäivää Metropoliassa pääkaupunkiseudulla. Opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä sekä projektityö.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Urheiluopisto Vierumäen kanssa.

Lähiopetuspäivät vuonna 2017 ovat seuraavat:

Vierumäki: 24.1.-26.1., 25.4.-27.4., 30.5.-1.6., 29.8.-31.8., 10.10.-12.10.

Pääkaupunkiseutu: 14.2.-16.2., 28.3.-30.3. 19.9.-21.9., 22.11.-23.11.

Hakuaika

Hakuaika 1.11.-27.11.2016. Koulutukseen haetaan hakuaikana elomakkeella.
Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

1. Kokemus liikuntakiinteistöalan tehtävistä
2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutusvalinnat suoritetaan 9.12.2016 mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutukselle on haettu OKM:n tukea. Mikäli tuki myönnetään, on hinta 450 € per osallistuja, ilman tukea hinta on 3500 € per osallistuja. Lisäksi osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja ruokailukuluista.

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset
Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
jorma.sateri metropolia fi
puh. 040 548 5429

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset
Koulutussuunnittelija Anna Hynninen
anna.hynninen metropolia fi
puh. 040 662 0334

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.