Maahanmuuttajien tekniikan alan AMK-opintoihin valmentava koulutus

Tekniikan alan valmentava

Tekniikan alan koulutuksessa tutustutaan tekniikan alaan, insinööriopintoihin, insinöörin ammattiin sekä opiskellaan tekniikan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä ja matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja.

Koulutuksen aikana kehität: 

  • suomen kielen taitoasi
  • vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi
  • tietoteknistä osaamistasi
  • matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi

Huom! Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi Yhteishaku). Valmentavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja voi sisällyttää AMK-tutkintoihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta opintojaksosta:

  • Opiskelutaidot ja osaamisen kehittäminen (5 op)
  • Matematiikka sovellettuna tekniikkaan, fysiikkaan ja kemiaan (5 op)
  • Digiosaaminen (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 1 (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 2 (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: puheviestintä (5 op)

Katso kurssien sisältökuvaukset Metropolian opinto-oppaasta >>

Koulutuksen kesto ja opetuspaikka

Koulutus kestää kuusi (6) kuukautta. Koulutus alkaa 30.10.2017 ja päättyy 27.4.2018. Opetustunnit pidetään arkipäivisin, 3-4 päivänä viikossa.

Opetuspaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 6, Leppävaara, Espoo

 

Hakeminen koulutukseen

Hakuaika: 14.8. - 1.9.2017. Katso hakuohjeet

Valintakoe järjestetään 18.9. - 22.9.2017 välisenä aikana (tarkempi päivä julkaistaan viimeistään elokuussa). Valintakoekutsu lähetetään hakijoille sähköpostitse. 

Lisätietoja

Tekniikan alan valmentava koulutus: mira.myllarinen(at)metropolia.fi
Hakijapalvelut: hakijapalvelut(at)metropolia.fi