Maahanmuuttajien tekniikan alan AMK-opintoihin valmentava koulutus

Tekniikan alan valmentava

Tekniikan alan koulutuksessa tutustutaan tekniikan alaan, insinööriopintoihin, insinöörin ammattiin sekä opiskellaan tekniikan korkeakouluopinnoissa tarvittavaa suomen kieltä ja matemaattis-luonnontieteellisiä taitoja.

Koulutuksen aikana kehität: 

  • suomen kielen taitoasi
  • vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi
  • tietoteknistä osaamistasi
  • matemaattis-luonnontieteellistä osaamistasi

Huom! Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi vaan opiskelijan on haettava normaalin hakumenettelyn kautta (esimerkiksi Yhteishaku). Valmentavassa koulutuksessa suoritettuja opintoja voi sisällyttää AMK-tutkintoihin.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta opintojaksosta:

  • Opiskelutaidot ja osaamisen kehittäminen (5 op)
  • Matematiikka sovellettuna tekniikkaan, fysiikkaan ja kemiaan (5 op)
  • Digiosaaminen (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 1 (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: korkeakouluopintojen suomi 2 (5 op)
  • Suomi toisena kielenä: puheviestintä (5 op)

Katso kurssien sisältökuvaukset Metropolian opinto-oppaasta

Koulutuksen kesto ja opetuspaikka

Koulutus kestää kuusi (6) kuukautta, 30.10.2017 - 27.4.2018. Opetustunnit pidetään arkipäivisin. Opetuspaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 6, Leppävaara, Espoo

Lukujärjestys

Syksyllä opetus järjestetään pääasiassa keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-16 välisenä aikana, alkaen 1.11./p>

Katso aikataulu pdf-lukujärjestyksestä tai osoitteesta: https://lukkarit.metropolia.fi/
Laita Ryhmän kalenteri -hakukenttään ryhmäkoodi MT17S ja klikkaa hae. Avautuu kalenteri, josta näet ryhmän opetustunnit viikoittain.

Vuoden 2018 aikataulu julkaistaan myöhemmin. 

Hakeminen koulutukseen

Hakuaika: 14.8. - 1.9.2017. Katso hakuohjeet.

Valintakoe järjestetään perjantaina 22.9.2017. Valintakoekutsu lähetetään hakijoille sähköpostitse.

Lisätietoja

Tekniikan alan valmentava koulutus: mira.myllarinen(at)metropolia.fi
Hakijapalvelut: hakijapalvelut(at)metropolia.fi

Opintotuki

Maahanmuuttajille suunnattu ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus oikeuttaa opintotukeen. Opintotuki myönnetään päätoimisten opintojen keston ajalle. Lue lisää Kelan sivuilta