Täydennyskoulutusta opettajille ja
oppilaitosten johdolle

Varhaiskasvatuksen ja varhaisiänmusiikkikasvatuksen opettajille

Musiikkioppilaitosten opettajille

Peruskoulujen ja lukioiden opettajille ja johdolle

Ammatillisten oppilaitosten opettajille ja johdolle

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

  • 2019 yhdelletoista hankkeelle
  • 2018 kahdeksalle hankkeelle
  • 2017 neljälle hankkeelle
  • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.