Täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen, peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja johdolle

Varhaiskasvatuksen ja varhaisiänmusiikkikasvatuksen opettajille

Peruskoulujen ja lukioiden opettajille

Ammatillisten oppilaitosten opettajille ja johdolle

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

  • 2018 kahdeksalle hankkeelle
  • 2017 neljälle hankkeelle
  • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.