Digitaaliset työvälineet opetuksessa 2018, 5 op

Digiosaaminen haltuun opetuksessa

Maksuton Digitaaliset työvälineet opetuksessa -koulutus tapahtuu verkossa ja se on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Koulutus kannustaa kehittämään omia digitaitojasi ja ottamaan käyttöön eri välineitä rohkeammin ja monipuolisemmin.

Päivitä digiosaamisesi uudelle tasolle

Hyödynnätkö verkkokokouksia ja pilvipalveluita arjen työssäsi? Onko LinkedIn-profiilisi ajan tasalla? Haluatko käyttää opetuksessasi erilaisia verkkopedagogisia ratkaisuja?

Innostu ja motivoidu hyödyntämään uutta teknologiaa yhteisöllisen pedagogiikan tukena! Koulutuksessa opit kehittämään omaa rooliasi opetuksen digi-asiantuntijana. Saat valmiuksia valita työhösi soveltuvat digitaalisen oppimisympäristön elementit sekä kehität taitoja käyttää verkkovälineitä ja oppimisalustoja

Saat hyödyllistä käytännön tietoa muun muassa sosiaalisesta mediasta, verkkofasilitoinnista, yhteisöllisen oppimisen kanavista sekä verkkopedagogiikasta. Aiheita työstetään vuorovaikutteisesti kouluttajien ja osallistujien kesken.

Aikataulu - opetus verkossa keskiviikkoisin klo 9-11

• 7.2.2018
• 28.2.2018
• 21.3.2018
• 4.4.2018
• 18.4.2018
• 9.5.2018
• 16.5.2018

Koulutukseen osallistutaan verkossa eli tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys sekä kaiuttimet tai kuulokkeet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista. Verkkoluennot tallennetaan ja voit katsoa niitä myös jälkikäteen.

Keskeiset teemat ja sisällöt

Teema 1: Digitaaliset välineet osana kouluyhteisön työnteon tehostamista

Teemakokonaisuus keskittyy sähköisiin työvälineisiin osana yhteisöllistä työntekoa. Työstät omaan toimintaympäristöösi soveltuvaa toimintasuunnitelmaa, jossa keskitytään digivälineiden hyödyntämiseen osana yhteisöllistä toimintaa.

 • Verkkokokousympäristöt: AdobeConnect, Teams
 • Toimiva työyhteisö ja viestintä: pilvipalvelut
 • Some-alustat ammatillisen tiedon ja osaamisen jakamisen välineinä: esim. Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn

Teema 2: Digitaaliset välineet osana vuorovaikutteista opetusta

Teemakokonaisuudessa keskitytään digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen erilaisissa pedagogisissa ratkaisuissa. Perehdyt erilaisiin yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen välineisiin sekä verkko-opetuksen vuorovaikutteisiin menetelmiin luennoista yhteiskirjoittamiseen ja esitysten havainnollistamiseen. Suunnittelet ja toteutat digitaalisia työkaluja hyödyntävän hankkeen kokonaisuuden osaksi omaa opetustasi tai työtäsi.

 • Näkökulmia verkkopedagogiikkaan
 • Digitaalinen oppimateriaali ja tekijänoikeudet
 • Yhteisöllinen oppiminen ja tiedon tuottaminen
 • Vuorovaikutus ja ohjaus verkossa
 • Webinaarit, videoidut luennot, flipped classroom

Ilmoittautuminen

Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella ja on siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy 14.1.2018.

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Digiosaaminen haltuun_Anne-Mari Raivio

Anne-Mari Raivio

Pertti Vilpas Digiosaaminen haltuun

Pertti Vilpas

Kouluttajamme toimivat Metropolian liiketalouden digitaalisia työkaluja hyödyntävän pedagogiikan kehittäjinä. Heillä on pitkäaikainen kokemus opettamisesta ja työelämässä toimivien henkilöiden kouluttamisessa sekä tutkinto- että yrityskoulutuksissa.