Digitaaliset työvälineet opetuksessa, 10 op

Digiosaaminen haltuun opetuksessa

Maksuton Digitaaliset työvälineet opetuksessa -koulutus tapahtuu verkossa ja se on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen henkilöstölle. Koulutus kannustaa kehittämään omia digitaitojasi ja ottamaan käyttöön eri välineitä rohkeammin ja monipuolisemmin.

Päivitä digiosaamisesi uudelle tasolle

Hyödynnätkö Skypeä ja pilvipalveluita arjen työssäsi? Onko LinkedIn-profiilisi ajan tasalla? Haluatko käyttää opetuksessasi uusia verkkopedagogisia ratkaisuja?

Innostu ja motivoidu hyödyntämään uutta teknologiaa yhteisöllisen pedagogiikan tukena! Koulutuksessa opit kehittämään omaa rooliasi opetuksen digi-asiantuntijana. Saat valmiuksia valita työhösi soveltuvat digitaalisen oppimisympäristön elementit sekä kehität taitoja käyttää verkko-, pilvi- ja mobiilipohjaisia välineitä ja oppimisalustoja.

Saat uusinta käytännön tietoa muun muassa sosiaalisesta mediasta, verkkofasilitoinnista, yhteisöllisen oppimisen kanavista sekä verkkopedagogiikasta. Aiheita työstetään vuorovaikutteisesti kouluttajien ja osallistujien kesken.

Aikataulu - opetus verkossa keskiviikkoisin klo 9-11

 • 1.2.2017
 • 15.2.2017
 • 1.3.2017
 • 15.3.2017
 • 22.3.2017
 • 5.4.2017
 • 19.4.2017
 • 10.5.2017

Syksyn 2017 tapaamiset tarkentuvat kevään aikana.

Koulutukseen osallistutaan verkossa eli tarvitset tietokoneen, jossa on nettiyhteys sekä kaiuttimet tai kuulokkeet. Erillisiä ohjelma-asetuksia ei tarvita, eikä tekniikka edellytä aiempaa osaamista. Verkkoluennot tallennetaan ja voit katsoa niitä myös jälkikäteen.

Keskeiset teemat ja sisällöt

Teema 1: Digitaaliset välineet osana kouluyhteisön työnteon tehostamista, 5 op

Teemakokonaisuus keskittyy sähköisiin työvälineisiin osana yhteisöllistä työntekoa. Työstät omaan toimintaympäristöösi soveltuvaa toimintasuunnitelmaa, jossa keskitytään digivälineiden hyödyntämiseen osana yhteisöllistä toimintaa.

 • Verkkofasilitointimenetelmät: AdobeConnect, Skype
 • Toimiva työyhteisö ja viestintä: pilvipalvelut
 • Verkkokokousympäristöt: Doodle, sähköiset kalenterit
 • Some-alustat ammatillisen tiedon ja osaamisen jakamisen välineinä: WordPress, Pinterest, Twitter
 • Digitaaliset työvälineet osana ammatillisen osaamisen profilointia: LinkedIn

Teema 2: Digitaaliset välineet osana vuorovaikutteista opetusta, 5 op

Teemakokonaisuudessa keskitytään digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen erilaisissa pedagogisissa ratkaisuissa. Perehdyt erilaisiin yhteisöllisen tiedon tuottamisen ja jakamisen välineisiin sekä verkko-opetuksen vuorovaikutteisiin menetelmiin luennoista yhteiskirjoittamiseen ja esitysten havainnollistamiseen. Suunnittelet ja toteutat digitaalisia työkaluja hyödyntävän kokonaisuuden osaksi omaa opetustasi tai työtäsi.

 • Näkökulmia verkkopedagogiikkaan: Flinga, Padlet
 • Yhteisöllinen oppiminen: Google Classroom, Flinga, Google forms, Microsoft forms
 • Webinaarit, videoidut luennot, flipped classroom: Movenote, Adobe Connect, Explain Everything
 • Kehittämistehtäviä ja niiden tuloksia sekä jaetaan hyviä käytänteitä ja oppeja.

Ilmoittautuminen

Koulutus järjestetään Opetushallituksen tuella ja on siten opetustoimessa työskenteleville maksuton. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2017

Lisätietoja

liiketalous@metropolia.fi

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Kouluttajat

Digiosaaminen haltuun_Minna Kaihovirta-Rapo

Minna Kaihovirta-Rapo

Digiosaaminen haltuun_Anne-Mari Raivio

Anne-Mari Raivio

Pertti Vilpas Digiosaaminen haltuun

Pertti Vilpas

Kouluttajamme toimivat Metropolian liiketalouden digitaalisia työkaluja hyödyntävän pedagogiikan kehittäjinä. Heillä on pitkäaikainen kokemus opettamisesta ja työelämässä toimivien henkilöiden kouluttamisessa sekä tutkinto- että yrityskoulutuksissa.

Hyväksytysti suoritettu koulutuskokonaisuus on hyväksiluettavissa myöhemmin liiketalouden AMK-tutkintoon.