Rakentamisen tietomallien (BIM) perusteet ammattioppilaitosten opettajille

UUTTA! Verkko-opetuspainotteinen 15 op:n koulutuskokonaisuus rakentamisen tietomallien (BIM) hyödyntämisestä rakennustuotannon näkökulmasta.

Kenelle?

Teknisen suunnittelun sekä rakennusalan ja talotekniikan perustutkintojen ammatilliset opettajat ja aikuiskoulutuskeskusten rakennusalan kouluttajat koko maasta.

Sisältö

BIM perusteet, 5 op

 • YTV2012 - Yleiset tietomallivaatimukset, kaikille pakolliset osat: 1, 6, 8
 • Tietomallintamisen mahdollisuudet, tavoitteet, osapuolet, havainnollistaminen ja laadunvarmistus
 • Tietomalli rakennushankkeessa eri osapuolten näkökulmasta
 • Tietomallien katseluohjelmistojen käyttö: BIMSight ja SolibriViewer
 • Verkko-opetuksen välineet

Opintojaksossa on 3 lähiopetuspäivää, joista yhteen on mahdollisuus osallistua etänä. AMK-tasoinen opintojakso, voidaan sisällyttää Metropolian rakennusalan AMK-tutkintoon.

BIM tuotannon ja työmaan näkökulmasta, 5 op

 • YTV2012 - Yleiset tietomallivaatimukset, osat: 2-5, 7 ja 13
 • Tietomallipohjaiset suunnitelmat (arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnitelmat) sekä niiden yhdistäminen ja hyödyntäminen
 • Määrälaskenta tietomallista, Solibri Model Checker -ohjelman perusteet, natiivimallien tarkastelua, laadunvarmistusta, määrälaskentaa
 • Tietomallipohjaiset suunnitelmat työmaan tuotannon työkaluna.

Opintojaksossa on 5 lähiopetuspäivää, joista kolmeen on mahdollisuus osallistua etänä. AMK-tasoinen opintojakso, voidaan sisällyttää Metropolian rakennusalan AMK-tutkintoon.

Tietomallihankkeen tilaaminen ja johtaminen työmaan näkökulmasta, 5 op

 • YTV2012 - Yleiset tietomallivaatimukset, osat: 11 ja 12
 • Tietomallihankkeen perustaminen
 • Tietomallipohjaisen suunnittelun ja tuotannon tilaaminen ja ohjaus
 • Uudet roolit ja dokumentit tietomallihankkeessa
 • Tietomallit korjausrakentamisessa ja rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana
 • Tietomallit rakennusvalvonnan näkökulmasta

Opintojaksossa on 2 lähiopetuspäivää, joista toinen on mahdollisuus osallistua etänä. Ylempi AMK -tasoinen opintojakso, voidaan sisällyttää Metropolian ylempään AMK-tutkintoon.

Ajankohta ja toteutustapa

Koulutus on verkko-opetuspainotteinen sisältäen 10 lähiopetuspäivää, joista viiteen päivään on mahdollisuus osallistua etänä. Koulutuspäivät ovat klo 9-16.

Lähiopetuspäivät toteutetaan pääosin Metropolian Leppävaaran toimipisteessä, osoitteessa Vanha maantie 6, 02650 Espoo.

Koulutuspäivien välillä opiskelijat tekevät oppimistehtäviä ja harjoitustöitä digitaalisessa oppimisympäristössä. Jokaiseen lähipäivään sisältyy myös ennakkotehtävä.

Lähipäivät, ryhmä 2

pe 21.4.2017 

pe 5.5.2017(etämahdollisuus)

ke 17.5.2017

ma 29.5.2017

pe 18.8.2017 (etämahdollisuus)

pe 1.9.2017 (etämahdollisuus)

ke 20.9.2017 (etämahdollisuus)

pe 13.10.2017 

pe 10.11.2017 (etämahdollisuus)

ma 11.12.2017

Lähipäivät, ryhmä 1

Opinnot alkaneet, ryhmä täynnä!

pe 13.1.2017

pe 3.2.2017 (etämahdollisuus)

pe 10.3.2017

pe 7.4.2017

ke 10.5.2017 (etämahdollisuus)

pe 1.9.2017 (etämahdollisuus)

ke 20.9.2017 (etämahdollisuus)

pe 13.10.2017

pe 10.11.2017 (etämahdollisuus)

ma 11.12.2017

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat Metropolian yliopettajat ja lehtorit sekä vierailevat asiantuntijat alan yrityksistä. Koulutuksen vastuuopettajana toimii yliopettaja Päivi Jäväjä, Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutus on osallistujille maksuton ja toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella. Osallistujamäärä on rajattu 25 henkilöön.

Ilmoittaudu 2-ryhmään 7.4.2017 mennessä.

Ilmoittaudu e-lomakkeella

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen 7.4.2017 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme 150 €.

Ammattikorkeakoulujen opettajat

Koulutuksessa on vielä tilaa, ja voimme ottaa koulutukseen myös ammattikorkeakoulujen opettajia. Tällöin koulutuksen hinta on 1600 € + alv 24 %.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen 7.4.2017 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Päivitä osaamistasi

Koulutus tarjoaa ammattioppilaitosten opettajille mahdollisuuden päivittää ammattitaitoaan rakennustuotannon tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksiin, toimintaan ja teknologiaan liittyen sekä saada pedagogisia valmiuksia verkko-opetukseen.

Osallistujat laativat koulutuksen aikana verkko-oppimisaineiston, jota voivat käyttää opetuksessaan.

Lähiopetus Leppävaaran kampuksellaLisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Yliopettaja Päivi Jäväjä
Puh. 040 334 0930
paivi.javaja@metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Aija Saarinen
Puh. 040 507 2831
aija.saarinen@metropolia.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ammattikorkeakoulujen opettajat

Koulutuksessa on vielä tilaa, ja voimme ottaa koulutukseen myös ammattikorkeakoulujen opettajia. Tällöin koulutuksen hinta on 1600 € + alv 24 %.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksesta tulee ilmoittaa kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään ilmoittautumisajan päättymiseen 7.4.2017 mennessä. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.