Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutus, 30 op - osaamista kasvavaan liiketoimintaan

Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa datakeskuskiinteistöjen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon erikoisosaamista. Alan toimijoiden kanssa määritellyt sisällöt ovat:

  • datakeskusprosessi,
  • sähkönsyöttö,
  • jäähdytys,
  • ilmanvaihto ja lämmitys,
  • energiatalous sekä
  • datakeskuksen kiinteistö­liike­toiminta.

Tutustu tarkemmin opetussuunnitelmaan

Kenelle?

Koulutuksen kohderyhmänä ovat työelämässä toimivat sähkö-, LVI- ja automaatioalan ammattilaiset. Osallistujilta edellytetään soveltuvaa ammatti­korkeakoulutasoista tutkintoa tai muutoin opintoja varten riittäviä tietoja ja valmiuksia. Koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää taloteknii­kan insinööri (AMK) ja YAMK-tutkintoihin.

Toteutus

Koulutuksen laajuus on 30 op ja se järjestetään iltaopintoina (noin 30 iltaa) aikavälillä 4.9.2017 - 31.5.2018. Lisäksi koulutukseen sisältyy oppimistehtäviä ja datakeskuskiinteistön kehittämis­projekti.

Hakuaika

Datakeskuksen kiinteistöasiantuntijan erikoistumiskoulutukseen hakuaika on 10.4. - 9.6.2017. Koulutukseen haetaan hakuaikana tällä lomakkeella.

Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

1. Kokemus datakeskusalan tehtävistä
2. Kokemus sähkö-, LVI- ja automaatioalan tehtävistä
3. Kokemus muista rakennus- ja kiinteistöalan tehtävistä
4. Kokemus muun alan tehtävistä

Koulutusvalinnat suoritetaan toukokuun loppuun mennessä, jonka jälkeen valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

1300 € (alv 0%).

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Yhteyshenkilö

Sisällölliset kysymykset
Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
jorma.sateri metropolia fi
puh. 09 7424 6054 

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset
Koulutussuunnittelija Anna Hynninen
anna.hynninen metropolia fi
puh. 040 662 0334