Lähiesimies NYT - Uuden työn lähiesimieheksi

lähiesimiestyön ammattitutkinto

Muuttuvassa maailmassa on tärkeää kehittää merkityksellistä lähijohtamista, johon liittyvät kiinteästi digitaaliset työvälineet, ihmisten kohtaaminen ja vuorovaikutus. Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa kehitetään johtajuutta näiden tekijöiden kautta. Valmennusohjelma toteutetaan työelämälähtöisesti ja käytännönläheisesti digitaalisessa avoimessa maailmassa. Metropolia ja Tamora toteuttavat valmennuksen yhteistyössä ja tukevat sinua lähiesimiestyön kehittämisessä.

Lue lisää: lahiesimiesnyt.wordpres.com

Kenelle

Valmennuskokonaisuus on rakennettu lähiesimiestyön tarpeisiin. Valmennus soveltuu sinulle, joka toimit päivittäisjohtamisen tehtävissä lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä tai työryhmän vetäjä. Voit olla hakeutumassa myös myöhemmin esimiestehtäviin.

Tutkinnon sisältö

Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta ja sen suorittaminen edellytää yhden pakollisen osan sekä kahden valinnaisen tutkinnonosan suorittamista.

Kaikkien yhteinen tutkinnon osa:

 • Lähiesimiehenä toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat, joista valitaan kaksi suoritettavaksi:

 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma

Käsiteltäviä teemoja

 • Suorituksen johtaminen vastuualueella, tiimissä tai työryhmässä
 • Oman johtajuuden kehittäminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Työyhteisötaidot ja haastavat tilanteet
 • Taloudellisuus ja tehokkuus
 • Asiakaspalvelun johtaminen
 • Projektijohtaminen

Ammattitutkinnon toteutus

Valmennusohjelma sisältää lähitapaamisia kerran kuukaudessa. Tapaamisia on yhteensä 10. Ohjaus ja lähiesimiestyön kehittäminen tapahtuu avoimessa digitaalisessa ympäristössä.

Opetuskieli on suomi. Opiskelu on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuskoulutuksena.

Koulutus alkaa marraskuussa 2016.

Lähipäivät: 7.11.2016, 12.12.2016, 13.12.2016, 10.3.2017, 7.4.2017, 19.5.2017, 25.8.2017, 27.10.2017, 1.12.2017 ja 2.2.2018

Lähipäivien tapaamiset tukevat tutkinnon suorittamista ja antavat uusia näkemyksiä ja ideoita oman osaamisen analysointiin ja toiminnan kehittämiseen. Opiskelu tapahtuu työn ohessa ja 80 % opiskelusta tapahtuu työpaikalla.

Hinta

Valmennusohjelman hinta (sisältäen tutkinnon) on 3000 € + ALV 24 %. Mikäli suoritat ohjelman oppisopimuskoulutuksena, hinta on 399 € + ALV 0 %. Tutkintomaksu 58 euroa.

Opiskeleminen oppisopimuksella -info

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella

Tutkinnon perusteet

Opetushallitus (2015) Näyttötutkinnon perusteet. Lähiesimiestyö 2015.  (pdf)