"esimiestyön koulutus", "valmentava esimiestyö"


Muutos vaatii johtajuutta. Millä arvoilla toimit esimiehenä? Tarvitsetko käytännön työkaluja esimiestyön arjen tilanteisiin? Onnistunut esimiestyö on yrityksen menestystekijä.

Hyöty

Valmennuksen avulla

 • saat valmiuksia toimia yhä tuloksellisempana esimiehenä organisaatiossa
 • saat käytännön työkaluja ja toimintatapoja esimiestyön arjen tilanteisiin.

Sisältö

1. Esimiehen uusi rooli ja tehtävät

 • Minä esimiehenä - millä arvoilla toimin?
 • Asiantuntija vai esimies - vastakkainasettelun aika on ohi
 • Esimiestyö palvelutehtävänä
 • Diversiteetti velvoittaa esimiestä

2. Itsensä johtaminen esimiestyön edellytyksenä

 • Esimies johtaa esimerkillä
 • Oman työn hallinnan ympyrä
 • Metataidot ja systeemiajattelu - itsensä johtamisen perusta

3. Strategian merkitys esimiestyössä

 • Strategiaa tarvitaan kaikissa organisaatiossa
 • Strategia arjen tilanteissa
 • Lean - osallistavan strategiatyön toimintatapa

4. Asiakasnäkökulma johtamisessa ja esimiestyössä

 • Miten asiakkaat näkyvät esimiestyön tilanteissa?
 • Mitä - kenelle - miten? Asiakasstrategia on arkisia valintoja
 • Asiakastiedosta asiakasymmärryksen kautta asiakaspysyvyyteen

5. Suorituksen johtamisesta suorituskyvyn johtamiseen

 • Mitä tarkoittaa suorituskyky ja miksi se on tärkeää?
 • Talous, asiakkaat, toiminta ja osaaminen suorituskyvyn näkökulmina
 • Tavoitteiden ja työhyvinvoinnin yhteys
 • Kannusta oikein

6. Viestintä esimiestyössä

 • Esimiehen moninaiset viestintätilanteet
 • Aktiivinen kuuntelu ja dialogi

7. Muutos vaatii johtajuutta

 • Mitä kannattaa ottaa huomioon muutostilanteissa?
 • Muutosjohtamisen onnistumisen resepti
 • Muutosjohtaja on moniosaaja

8. Coaching esimiehen työtapana

 • Coaching - mistä on kysymys?
 • Coaching työtapojen muuttajana: Tavoitteena kaikkien aivot käyttöön
 • Coaching ja organisaation työkulttuuri

9. Verkostoitumisen merkitys organisaation uusiutumiselle

 • Verkostoitumisen hyödyt ja haitat
 • Esimies verkostoitujana

10. Esimiestyön käytännön työkalupakki

 • Kootaan oppeja esimiestyön työkaluiksi

Räätälöidään yhdessä  tarpeisiinne sopiva kokonaisuus. Kesto on esim. 1–5 päivää. Perehdymme suunnitteluvaiheessa tapauskohtaisesti organisaationne tarpeisiin ja toiveisiin.

Valmentaja

Esimiestyön asiantuntija Liisa Koski-Lukkari.

Liisa Koski-Lukkarilla on laaja-alainen ja monipuolinen kokemus johtamisesta, esimiestyöstä ja liikkeenjohdon konsultoinnista. Hän on innostava ja asiantunteva valmentaja.

Aika ja paikka

Valmennus järjestetään sopimuksen mukaisena ajankohtana joko Metropolian tai asiakkaan tiloissa.

Ota yhteyttä

Elina Taponen, suunnittelija
p. 040 759 8756
elina.taponen metropolia fi