Kestävä tulevaisuus ja laaja-alainen osaaminen

Miten opetus voi vastata suuriin kestävän tulevaisuuden kysymyksiin? Miten toteutan uuden opetussuunnitelman mukaista kestävän kehityksen kasvatusta? Miten tuen oppilaan osallisuutta ja halua vaikuttaa asioihin sekä kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä? 

Näihin kysymyksiin löydät vastauksia viiden opintopisteen laajuisessa Kestävä tulevaisuus ja laaja-alainen osaaminen -täydennyskoulutuksessa, josta järjestetään kaksi vaihtoehtoista toteutusta Oulussa ja Espoossa. Koulutuksesta saat tukea uusien perusopetuksen ja lukioiden opetussuunnitelmien tavoitteiden toteutukseen ja arviointiin.

Tavoite

Täydennyskoulutus tähtää peruskoulun ja lukion opettajien osaamisen kehittymiseen uuden opetussuunnitelman monialaisten oppimiskokonaisuuksien oppiainerajat ylittävässä suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Koulutuksesta saat uusinta tietoa kestävästä kehityksestä. Teemojen kytkemistä opetukseen työstetään vuorovaikutteisesti kouluttajien ja osallistujien kesken. Opintoihin sisältyy käytännön oppimisprojekti, jolla tuetaan oman koulun opetuksen kehittämistä ja uusien opetussuunnitelmien tekemistä todeksi.

Keskeiset teemat ja sisällöt

 • kestävän kehityksen ilmiöt ja ratkaisut: ilmastonmuutos, rajalliset luonnonvarat, energiamurros, kiertotalous, ekososiaalinen sivistys
 • rajat ylittävä ajattelu ja muutosta aikaansaava oppiminen
 • monialaisten, ilmiölähtöisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
 • laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden kytkeminen opetukseen ja toteutumisen seuranta
 • oppimisympäristön laajentaminen koulun ulkopuolelle ja yhteistyöverkoston luominen.

Oulun toteutus: Kestävä tulevaisuus ja monialainen oppiminen

Lähiopetuspäivät ja sisällöt

Lähiopetuspäivät järjestetään Kirkkotorin koulutuskeskuksessa (Asemakatu 5).

Uusi oppiminen 6.9.2017 klo 8.30 – 15.45

 • Tulevaisuuden sivistynyt yksilö, yhteisö ja yhteiskunta
 • Muutosta aikaansaava oppiminen
 • Esimerkkejä ilmiöistä ja oppimisesta
 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen

Uudet toimintatavat 7.9.2017  klo 9.00 – 15.30

 • Koulun toimintakulttuuri kestävän tulevaisuuden oppimisen tukena
 • Syntyneiden projekti-ideoiden ajatusrikastamo
 • Laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen arviointi

Etätyöskentely

Monialaisen kestävän tulevaisuuden oppimiskokonaisuuden suunnittelu omaan kouluun

Uudet ideat käyttöön 21.11.2017 klo 9.00 – 15.00

 • Oppiminen yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä
 • Tulevaisuuden koulu 2050          
 • Projektitöiden käsittely – hyvät ideat jakoon

Espoon toteutus: Kestävä tulevaisuus ja laaja-alainen osaaminen

Lähiopetuspäivät ja sisällöt

Lähiopetuspäivät järjestetään Metropolian Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 6)

Uusi oppiminen 15.9.2017 klo 8.30 – 15.30

 • Ekososiaalinen sivistys ja muutosta aikaansaava oppiminen
 • Esimerkkejä ilmiöistä ja oppimisesta
 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien rakentaminen kouluyhteisössä
 • Kestävän tulevaisuuden taitojen oppiminen

Uudet toimintatavat 6.10.2017 klo 9.00 – 15.30

 • Koulun toimintakulttuuri kestävän tulevaisuuden oppimisen tukena
 • Syntyneiden projekti-ideoiden ajatusrikastamo
 • Laaja-alaisen osaamisen ja oppimisen arviointi

Etätyöskentely

Monialaisen kestävän tulevaisuuden oppimiskokonaisuuden suunnittelu omaan kouluun

Uudet ideat käyttöön 24.11.2017 klo 9.00 – 15.00

 • Oppiminen yhteiskunnallisen muutoksen tekijänä
 • Tulevaisuuden koulu 2050          
 • Projektitöiden käsittely – hyvät ideat jakoon

Ilmoittautuminen

Koulutus on osallistujille maksuton; se järjestetään Opetushallituksen tuella. Osallistujat maksavat itse lounaan ja iltapäiväkahvin.

Kumpaankin toteutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Oulun toteutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 25.8.2017.
Espoon toteutuksen viimeinen ilmoittautumispäivä on 1.9.2017.

Ilmoittaudu tästä >>

Lisätietoja

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön kanssa.

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi