Open ohjelmointi -täydennyskoulutuksessa perehdytään uuden opetussuunnitelman mukaiseen ohjelmoinnin opetukseen peruskoulussa.

Koulutuksessa tutustutaan verkossa oleviin ohjelmoinnin opetuksen välineisiin ja valmiisiin oppimistehtäviin. Lisäksi suunnitellaan ja valmistetaan opetusmateriaalia ja oppimistehtäviä, joita kokeillaan omilla oppitunneilla ja joita jaetaan toisille opettajille verkossa.

Sisältö

Koulutuksessa on erikseen ryhmät alakoulun ja yläkoulun ohjelmoinnin opetusta varten.

Alakoulun ohjelmointi 5 op

Viiden opintopisteen laajuinen Alakoulun ohjelmointi koostuu kahdesta osasta, alkuopetuksen ja luokkien 3–6 ohjelmoinnin opetuksesta.

Alkuopetuksen ohjelmoinnin opetus (2 op)

  • Tutustutaan ohjelmoinnin opetukseen soveltuviin leikkeihin ja peleihin ja kokeillaan niitä opetuksessa.
  • Harjoitellaan laatimaan vaiheittaisia yksiselitteisiä tarkkoja toimintaohjeita leikkien ja pelien avulla.
  • Valmistetaan matematiikan ja muiden oppiaineisiin soveltuvia oppimistehtäviä ja harjoituksia.

Luokkien 3–6 ohjelmoinnin opetus (3 op)

  • Tutustutaan Scratch-ohjelmointiympäristöön ja valmiisiin harjoituksiin, joita kokeillaan omilla oppitunneilla.
  • Suunnitellaan ohjelmoinnin oppimistehtäviä ja harjoituksia ja kokeillaan niitä omassa opetuksessa.

Yläkoulun ohjelmointi 5 op

  • Opetellaan python ohjelmointikielen perusteet
  • Harjoitellaan tietorakenteita ja algoritmeja ja tehdään pieniä sovelmia.
  • Tutustutaan verkossa oleviin ohjelmointiympäristöihin.

Yläkoulun ohjelmoinnista järjestetään avoin toteutus syksyllä 2017. Ilmoittautuminen on nyt avattu. Tervetuloa mukaan.

Ajankohdat koulutukselle ovat:

ti 14.11. kello 16-19
ti 21.11. kello 16-19
ti 28.11. kello 16-19
ti 12.12. kello 16-19
ti 19.12. kello 16-19

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa, Bulevardi 31. Tarkempi luokka ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Ilmoittautuminen ks. alla. Ryhmä on täynnä. Voit kuitenkin edelleen ilmoittautua varalle linkin kautta!

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy noin viisi lähiopetuspäivää, jotka voidaan toteuttaa joko Metropolian tiloissa pääkaupunkiseudulla tai osallistuvissa kouluissa eli voit tilata koulutuksen omaan kouluusi. Lisäksi lähiopetuspäivien välissä työskennellään verkko-oppimisympäristö Moodlessa ja kokeillaan omassa opetuksessa koulutuksessa valmistettuja tehtäviä ja harjoituksia.

Alakoulun ohjelmoinnista järjestetään viisi toteutusta: kaksi lukuvuonna 2016–2017 ja kolme vuonna 2017.

Yläkoulun ohjelmoinnista järjestetään viisi toteutusta vuonna 2017.

Osallistuminen avoimeen koulutukseen

Avoimet koulutukset toteutetaan Metropolia ammattikorkeakoulun tiloissa. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislinkin kautta ja kuhunkin koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tilaa kouluttaja omalle koulullesi

Voit tilata koulutuksen myös omaan kouluusi. Kasaa oma ryhmä ja kouluttajat tulevat kouluttamaan kaikki halukkaat omiin tiloihinne. Ryhmäkooksi suositellaan 20 henkilöä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Yläkoulun ohjelmointi

Ilmoittaudu

HUOM! Ryhmä on täynnä. Voit kuitenkin edelleen ilmoittautua varalle linkin kautta! 

Tilatut koulutukset

Tilattuihin koulutuksiin ilmoittautuminen: ninni.kurko-seppanen metropolia fi 

 

Koulutus on osallistujille maksuton, koska se järjestetään Opetushallituksen tuella.

 

 

Opetushallitus on myöntänyt Open ohjelmointi-hankkeelle rahoituksen, joka kestää vuoden 2017 loppuun. Rahoituksella järjestetään yhteensä 10 täydennyskoulutusta peruskoulujen opettajille. Täydennyskoulutus tähtää peruskoulun opettajien kehittymiseen uuden opetussuunnitelman mukaisen ohjelmoinnin opetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.