SÄPE - Säveltämisen pedagogiikkaa -koulutus

Säpe-blogi: https://sapettajat.wordpress.com/ 

SÄPE Säveltämisen pedagogiikan koulutuksen tavoitteena on luoda säveltämisen pedagogiikkaan uudenlaista toimintakulttuuria yhdistämällä alueellisissa kehittäjätiimeissä eri koulutusasteita ja -muotoja. Koulutuksen taustalla ovat muutokset eri oppilaitosten opetussuunnitelmissa ja sen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia sekä Helsingin yliopisto.

Verkostomainen, korkeakoulut, musiikkioppilaitokset sekä peruskoulut ja lukiot yhdistävä, jaettua asiantuntemusta tukeva toimintamalli sekä tutkiva työskentelytapa takaavat osallistuvien opettajien ammatillisen kehittymisen, innovaatioiden syntymisen ja hyvien käytäntöjen leviämisen. Toimintamalli mahdollistaa ja edesauttaa konkreettisen opetussuunnitelmaperusteisen muutoksen toteutumista musiikin opetustyössä.

Tavoitteena on myös tunnistaa olemassa olevat säveltämisen pedagogiikan hyvät käytännöt ja levittää niitä valtakunnallisesti.

Toteutus

Koulutus alkaa 7.10.2016 ja päättyy joulukuussa 2017. Koulutus sisältää kolme valtakunnallista seminaaria, neljä alueellista workshopia sekä osallistujien omaan opetukseen liittyvää työskentelyä sekä työpaikalla että verkko-oppimisympäristössä. Lähiopetuspäiviä on yhteensä seitsemän, mutta välimatkojen vuoksi myös etäosallistuminen on mahdollista.

Seminaarien toteutuksesta ja valtakunnallisen verkostotyön rakentumisesta vastaavat korkeakoulujen vastuuopettajat. Alueellisista workshopeista ja alueellisesta verkostoitumisesta vastaavat kolmen hengen kouluttajatiimit. Alueellisten työpajojen aikataulut sovitaan osallistujien kesken koulutuksen alettua.

Valtakunnalliset seminaarit pidetään Helsingissä.

Kick off -seminaari

  • Aika: pe 7.10.2016 klo 10:00-16:00
  • Paikka: Metropolia, Arabia-sali, Arabiankatu 2, Helsinki

Seminaari 1

  • Aika: la 28.1.2017 klo 10:00-16:00
  • Paikka: Metropolia, Bulevardi 31, Helsinki

Seminaari 2

  • Aika: la 16.9.2017
  • Paikka: Helsinki

Koulutuksen tarkempi aikataulu ilmoitetaan syyskuun 2016 aikana. Koulutuksessa mukana olevat neljä aluetta ovat Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi sekä Itä- ja Keski-Suomi.

Koulutus on osallistujille maksuton; se järjestetään Opetushallituksen tuella.

Lisätietoja

Suunnittelija Suvi Hartikainen suvi.hartikainen metropolia fi

Tervetuloa osallistumaan SÄPE säveltämisen pedagogiikan koulutukseen!