Jalan ja nilkan alueen workshop

Jalan ja nilkan alueen workshop

Kenelle

Jalkaterapeutit ja fysioterapeutit

Tavoitteet

• Tunnistaa diagnoosi- ja luokittelumallien vaikutus kliiniseen päättelyyn ja interventioon
• Ymmärtää biopsykososiaalisen viitekehyksen
vaikutus kliinisen päättelyn prosessiin
• Kerrata, päivittää ja harjoitella kliinisen tutkimisen
vaiheet jalan ja nilkan tule-ongelmissa
• Oppia tunnistamaan jalan ja nilkan alueen motorisen
kontrollin häiriöiden ja liikehäiriöiden suuntaspesifit alaluokat
• Harjoitella jalan ja nilkan tule-ongelmien interventioita
- Manuaalinen terapia 
- Harjoitusterapia
- em. interventioiden toteuttaminen motorisen kontrollin häiriöissä ja liikehäiriöissä

Sisältö

• Jalan ja nilkan alueen tyypilliset diagnoosi- ja luokittelumallit
• Jalan ja nilkan kroonisten kiputilojen uusi luokittelumalli biopsykososiaalisessa viitekehyksessä
• Jalan ja nilkan alueen tule-ongelmien kliinisen päättelyn prosessi ja sen vaiheet
• Jalan ja nilkan alueen tule-ongelmien interventio
• Katsaus tämän hetkisiin ja tuleviin tutkimusprojekteihin

Kouluttaja

Jukka Kangas, Manuaalisen fysioterapian erityisasiantuntija, Fysioterapia-konsultit FTK Oy

Aika ja paikka

8.3.2017 klo 10.00 - 18.00
9.3.2017 klo 8.30 - 17.30
10.3.2017 klo 8.30 -15.00

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha viertotie 23, 00350 Helsinki

Hinta

490 € + alv 24 %

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Ilmoittaudu heti

E-lomakkeella 23.2.2017 mennessä osoitteessa

Lisätiedot

Sisältöön liittyvät kysymykset

Fysioterapeutti Jukka Kangas
jukka.kangas (at) ftk.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Suunnittelija Marja Pietiläinen
puh.040 672 5583
marja.pietilainen (at) metropolia.fi