Kulttuurisensitiivinen työote sosiaali- ja kasvatusalan työssä, 5 op

Miten rakentaa siltoja erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten välille?

Sosiaali- ja kasvatusalan työssä monikulttuurisuus on usein jo osa jokapäiväisiä arjen kohtaamisia. Tämä opintojakso tarjoaa sinulle tukea ja välineitä näihin kohtaamisiin, ja kulttuurisensitiivisten työtapojen kehittämiseen.

Opintojakson tavoitteena on, että osaat tunnistaa monikulttuuriseen sosiaali- ja kasvatusalan työhön liittyviä erityispiirteitä ja arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta teoreettisen tiedon ja käsitteellisten työvälineiden valossa. Tunnistat stereotypioinnin haasteet kohtaamisissa, ja osaat omassa vuorovaikutuksessasi noudattaa kulttuurisensitiivistä lähestymistapaa. Tunnet myös keskeisimmät vähemmistökulttuurit Suomessa.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja opetusalan henkilöstö, joka työsään tarvitsee erityistä osaamista vaikuttavaan vuorovaikutukseen monikulttuurisessa yhteisöissä ja asiakas suhteissa.

Sisältö

• Monikulttuurisuus ilmiönä
• Tutustuminen keskeisimpiin vähemmistökulttuureihin Suomessa
• Kommunikaatio- ja vuorovaikutustaidot kulttuurienvälisessä kohtaamisessa
• Yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukeva työote

Toteutus

Työskentely tapahtuu pääosin Moodle -verkko-oppimisympäristössä. Opintojaksoon sisältyy yksilö- ja ryhmätehtävä, jotka ohjeistetaan opintojakson alussa. Ilmoittautuneille lähetetään orientoitumistehtävä, joka tulee palauttaa viikko ennen opintojakson alkua.

Kouluttajat

Lehtori Niina Manninen
Lehtori Mai Salmenkangas

Aika ja paikka

25.9.2014 klo 9–15
22.10. klo 13–16
26.11. klo. 9–15

Sofianlehdonkatu 5 B, Helsinki

Hinta

350 €

Koulutus on AVL 39-40 §:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos AVL tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella 11.9.2014 mennessä. Ilmoittautuessasi tarvitset pankkitunnukset tunnistautumista varten. Pankkitunnuksilla varmennetaan henkilöllisyys. Koulutus laskutetaan osallistujalta vasta koulutuksen alkaessa ilmoittautumisen yhteydessä annettujen laskutustietojen perusteella.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

Suunnittelija Kaisa Suojoki
Puh. 040 672 5583
kaisa.suojoki (at) metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset:

Niina Manninen
Puh. 040 641 8087
niina.manninen (at) metropolia.fi