Miten saat asiakkaan sitoutumaan oman elämänsä muuttamiseen? Syvennä motivoivan haastattelun menetelmäosaamistasi toiminnallisessa työpajapäivässä.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- että kasvatusalojen henkilöstö.

Sisältö

Tavoitteena on syventää motivoivan haastattelun osaamista käytännön harjoitusten kautta. Koulutuksessa jatketaan Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi -koulutuksen sisältöjen syventämistä.

Motivoivan haastattelun menetelmä on kokonaisvaltainen ihmisen voimavaroja ja aktiivisuutta korostava vuorovaikutusmalli, jonka keskeisenä tavoitteena on saada ihminen itse löytämän halu muutokseen. Vuorovaikutusprosessissa työskennellään voimavara- ja tavoitekeskeisesti kuunnellen asiakasta.

Koulutus keskittyy erityisesti alla olevien asioiden käytännön harjoituksiin.

  • Luottamuksen rakentaminen ja dialoginen vuorovaikutus
  • Muutospuheen ja muutoksen taustalla olevien tarpeiden tunnistaminen
  • Muutoshalun herättäminen, ristiriidan voimistaminen ja muutokseen motivointi
  • Muutosvastarinnan huomioiminen ja hyväksyminen
  • Kysymystyyppien käyttö - suljetuista avoimiin kysymyksiin
  • Muutospuheen reflektoinnin menetelmiä - opi lukemaan viestejä rivien välistä

Koulutus edellyttää motivoivan haastattelun peruselementtien ymmärtämisen (joko Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi -koulutus tai muulla tavoin hankitut vastaavat tiedot). Koulutuksessa käytetään videoituja esimerkkejä motivoivan haastattelun käyttötilanteista

Koulutus on myös tilattavissa ja räätälöitävissä työyhteisön tarpeisiin.

Aika ja paikka

23.11.2017 klo 9.00-16.00
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki

Hinta

195 € + ALV 24 % (241,80 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä viimeistään 9.11.2017

Kouluttajat

  • TtM, tutkintovastaava Erja Nuutinen, erja.nuutinen@metropolia.fi. Nuutinen on kouluttanut motivoivan haastattelun / keskustelun menetelmää vuodesta 2010 lähtien täydennyskoulutuksissa eri kohderyhmille (esim. suuhygienistit, fysioterapeutit, työterveyshoitajat, kuntien henkilöstö). Nuutinen on ollut mukana Motivoivan keskustelun Käypä hoito -suosituksen teossa www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus Nuutinen on kirjoittamassa Motivoivan keskustelun työkirjaa koulutuskäyttöön (ilmestyy syksyllä 2017). Erja on saanut erinomaista palautetta koulutuksistaan sekä innostavasta että osallistavasta koulutustavastaan.
  • Laillistettu psykologi, PsM Jukka Oksanen, jukka.oksanen@metropolia.fi. Hän on käyttänyt noin kymmenen vuotta motivoivan haastattelun menetelmää työssään. Oksanen on kouluttanut motivoivan haastattelun menetelmää vuodesta 2010 lähtien mm. täydennyskoulutuksissa eri kohderyhmille (esim. suuhygienistit, jalkaterapeutit, osteopaatit, fysioterapeutit, työterveyshoitajat, työllisyyspalveluiden henkilöstö, kuntoutuspalveluiden henkilöstö ja kuntien henkilöstö). Oksanen on saanut erityisesti kiitosta toiminnallisesta tavastaan kouluttaa ja haastaa osallistujia menetelmän kokeiluun sekä käyttöönottoon käytännön tilanteissa.

Käytännön asiat

  • Suunnittelija Tarita Tuomola, tarita.tuomola@metropolia.fi, 040 187 1831

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin

 

 

 

 

Ole nopea!

Ilmoittaudu