Motivoiva haastattelu työmenetelmäksi

Tuntuuko, ettet saa kontaktia asiakkaaseen? Miten saat asiakkaan sitoutumaan oman elämänsä muuttamiseen?

Motivoivan haastattelun menetelmällä saat keinoja asiakkaan tukemiseen tavoitteen saavuttamisessa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- että kasvatusalojen henkilöstö.

Motivoiva haastattelu soveltuu asiakastyöhön esim. mielenterveys- ja päihdetyössä,  oppilashuollossa, sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä.

Sisältö

Koulutuksessa lisäät ymmärrystäsi motivoivasta haastattelusta työmenetelmänä.  Opit motivoivan haastattelun lähtökohtia, peruselementtejä ja käyttöä.

  • Luottamuksen rakentaminen ja dialoginen vuorovaikutus
  • Muutospuheen ja muutoksen taustalla olevien tarpeiden tunnistaminen
  • Muutoshalun herättäminen, ristiriidan voimistaminen ja muutokseen motivointi
  • Muutosvastarinnan huomioiminen ja hyväksyminen
  • Kysymystyyppien käyttö - suljetuista avoimiin kysymyksiin
  • Muutospuheen reflektoinnin menetelmiä - opi lukemaan viestejä rivien välistä

Osaamistasi voit syventää harjoittelemalla menetelmiä toiminnallisessa Motivoiva haastattelu tehokäyttöön -työpajassa 23.5.2018

Toteutus

Koulutus sisältää lyhyitä toiminnallisia harjoitteita menetelmän käytöstä. Koulutuksessa käytetään videoituja esimerkkejä motivoivan haastattelun käyttötilanteista.

Aika ja paikka

6.4.2018, 9.00 - 12.00. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki.

Hinta

95 €+ ALV 24 % (117,80 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu viimeistään 23.3.2018

Koulutus on myös tilattavissa ja räätälöitävissä työyhteisön tarpeisiin.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin

Palautetta koulutuksesta:

"Onnistunut kokonaisuus. Innostavat kouluttajat saivat innostumaan aiheesta entistä enemmän."

"Monialaisuus ja keskustelut kokemuksista."

Motivoiva haastattelu

Kouluttajat

TtM, tutkintovastaava Erja Nuutinen. Nuutinen toimii myös Käypä hoito - suositusten päivitystyöryhmän jäsenenä.

Laillistettu psykologi, PsM Jukka Oksanen

Nuutinen että Oksanen ovat kouluttaneet monia eri ammattiryhmiä motivoivan haastattelun menetelmistä.

Ole nopea!

Ilmoittaudu

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö:

TtM, tutkintovastaava Erja Nuutinen erja.nuutinen@metropolia.fi

Laillistettu psykologi, PsM Jukka Oksanen jukka.oksanen@metropolia.fi

Käytännön asiat:

Suunnittelija Tarita Tuomola
p. 040 187 1831
tarita.tuomola@metropolia.fi