Optikoiden diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus, 6 op

Optikoiden diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus

Toimitko laillistettuna optikkona tai optometristina? Haluatko oppia tunnistamaan yleisimmät silmäsairaudet? Koulutus on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä sosiaali- ja terveysministeriön lääkkeenmääräämisestä annetun asetuksen mukaista pätevöittävää lisäkoulutusta optikoille. Koulutusta edellytetään ”Pro Auctore” -lääkemääräyksellä vastaanottotoimintaan hankittavien lääkkeiden määräämisessä.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

 • omaksut valmiudet toimia näkemisen asiantuntijana terveydenhuollossa
 • hankit valmiudet käyttää turvallisesti silmän pintapuuduteaineita ja silmän mustuaisia laajentavia sekä akkommodaatiota lamaannuttavia lääkeaineita omassa vastaanottotoiminnassasi
 • opit tunnistamaan ja seulomaan luotettavasti silmän etu- ja takaosalöydöksistä yleisimpien silmäsairauksien tunnusmerkit

  1) aikuisiän kaihet
  2) diabeettinen retinopatia
  3) hypertensiivinen retinopatia
  4) makulan ikärappeuma
  5) glaukooma

 • voit kehittää ammattitaitosi näön tutkimisessa ja silmän terveydentilan seulonnassa sekä pystyt tukemaan ja edistämään asiakkaittesi näkökyvyn säilymistä.

Koulutuksen suoritusvaatimukset

 • olet suorittanut optikon/optometristin tutkinnon (kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa vastuukouluttajalle viim. koulutuksen alussa)
 • osallistut aktiivisesti kaikkiin lähipäiviin
 • läpäiset koulutuksen verkkotentit hyväksytysti

Koulutuksen toteutus

Koulutus koostuu kahdesta jaksosta, joiden välissä suoritetaan verkkotentit Moodle -oppimisympäristössä, jonne saat tunnukset koulutuksen alkaessa.

Kouluttajat

Yliopettaja Juha Päällysaho sekä lehtorit Satu Autio ja Pia Mäkelä, Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Aika ja paikka

9.-11.1.2017 ja 13.-16.2.2017 klo 8.30–15.45.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Mannerheimintie 172 (Hammaslääketieteenlaitos), 00300 Helsinki.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä 19.12.2016 mennessä. Paikat (20) täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Hinta

2500 €. * Voit maksaa koulutuksen hinnan 1–3 erässä.

Mikäli olet suorittanut silmälääketieteen ja farmakologian opintoja 6 op väh. arvosanalla 3, sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT) koulutuksen 1. osasta ja siihen liittyvistä verkkotenteistä. Jos hakemuksesi hyväksytään, suoritat vain 2. osan. Tässä tapauksessa hinta on 1500 €. Lisätietoja AHOT:sta saat lehtori Satu Autiolta (satu.autio@metropolia.fi, p. 040 519 3871).

Materiaali ja tentit

Verkkotentit suoritetaan lähijaksojen välissä Moodle -oppimisalustalla, johon pääsy edellyttää avaintunnusta ja salasanaa. Ohjeet sivustolle pääsemisestä saat ensimmäisenä opiskelupäivänä. Verkkotentit on oltava hyväksytysti suoritettu ennen kurssin toisen osan alkamista. Kuulustelun materiaali on optikoille kirjoitettuja lyhyitä artikkeleita, joiden avulla saat päivitettyä perustiedot silmän terveyden tutkimisesta.

Silmätautien tentin kirjallisuus
Englantilaisen Optometry Today – lehden artikkelit:
1. Assessment of the anterior chamber angle and depth
2. Clinical Decision Making V: Intraocular Pressure and Tonometry
3. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 1
4. Anterior Eye Complications in Diabetes Mellitus: Part 2
5. Variations in appearance of the normal optic nerve head
6. Hypertensive Retinopathy
7. Distortion of Vision
8. Management & Investigation of Vascular Conditions
9. Optometric management of posterior segment eye disease – Macular disorders
10. Optometric management of posterior segment eye disease – Optic nerve anomalies
11. Profiling Glaucoma
12. Risk Factors for Open Angle Glaucoma
13. Peripheral retinal degenerations

Muu materiaali
Suomalaiset Käypä hoito -suositukset:

1. Aikuisiän kaihi - päivitetty 16.9.2013
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50035

2. Diabeettinen retinopatia – päivitetty 15.12.2014 ja yleislääkärin verkkokurssi
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50043

3. Glaukooma – päivitetty 24.10.2014
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi37030

Tutustu Käypä Hoito -suosituksiin ennen kurssia, sillä niiden pohjalta pidetään luennot liittyen hoitokäytänteisiin.

Lisälukemista (ei pakollinen):
The Massachusetts Eye and Ear Infirmaryn Illustrated Manual of Ophthalmology -kirjan 3. painos (ISBN-13: 9781437709087, ISBN-10: 1437709087).

Siinä kuvataan tarkemmin yleisimpien silmäsairauksien ja silmään vaikuttavien yleissairauksien määritelmät, etiologia, epidemiologia, oireet ja kliiniset tunnusmerkit sekä löydösten erotusdiagnoosi. Kirja täydentää kurssilla olevia luentoja.

Farmakologian tenttiin sisältyvät ensimmäisen osion luennot.

Lisätietoja

Käytännön asiat:
Irina Tikka, suunnittelija
p. 040 672 5583
irina.tikka(at)metropolia.fi

Sisältökysymykset:
Juha Päällysaho, vastuukouluttaja
puh. 040 641 8270
juha.paallysaho(at)metropolia.fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

 * Koulutus on AVL 39–40 §:ssä tarkoitettu arvonlisäveroton koulutuspalvelu. Hintaan lisätään arvonlisävero, jos AVL tai sen tulkinta muuttuu koulutuksen toteutusaikana.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.