OSAAVA SOTEOPE – UUDENLAISTA TÄYDENNYSKOULUTUSTA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPETTAJILLE, 15 OP

Osaava SoTeOpe -täydennyskoulutuksessa sosiaali- ja terveysalan opettajat oppivat hyödyntämään uudenlaisten oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia kehittää paitsi omaa opetustaan niin myös opiskelijoiden oppimista ja sen arviointia. Koulutus sitouttaa ja vahvistaa opettajien identiteettiä oman organisaationsa opetuksen kehittäjänä ja yhteistoiminnallisen pedagogiikan uudistajana. Koulutus tukee myös opettajien työssä jaksamista. Uudenlaisia oppimisympäristöjä ovat simulaatio-, itsenäisen oppimisen ja digitaaliset oppimisympäristöt. Koulutuksen painopistealueena on elinikäinen oppiminen.

Metropolia Ammattikorkeakoulu, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Omnia vastaavat yhdessä koulutuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Kohderyhmä

Toisen asteen sosiaali- ja terveysalan opettajat ja opiskelijaohjaajat

Opetushallituksen rahoittama hanke

Opetushallitus on myöntänyt 130 000 euron rahoituksen Osaava SoTeOpe - Sosiaali- ja terveysalan opettajien täydennyskoulutushankkeeseen, joka kestää vuoden 2015 loppuun. Hankkeessa toteutetaan tämä sosiaali- ja terveysalan opettajien pedagoginen täydennyskoulutus. Hankkeen lopuksi järjestetään Osaava SoTeOpe -foorumi, jossa esitellään muun muassa hankkeeseen osallistuneiden opettajien kehittämistehtäviä.

Sisältö

Koulutus on laajuudeltaan 15 opintopistettä. Se muodostuu kolmesta 5 opintopisteen opintojaksosta, joista ensimmäinen on kaikille pakollinen, orientoiva opintojakso. Toisessa opintojaksossa on keskeistä oman ja työyhteisön toiminnan kehittäminen. Kolmannesta opintojaksosta voidaan valita yksi tai useampi vaihtoehto.

Opintojaksot:

1 Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina 5 op
Opintojakson aikana opitaan tuntemaan erilaisia sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjä ja niissä hyödynnettäviä opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmiä. Opintojaksolla opitaan myös yhteiskehittelyn ja tutkivan kehittämisen menetelmiä.

2 Opettajat kehittäjinä sosiaali- ja terveysalalla 5 op
Opintojakson kuluessa tehdään omaa ja työyhteisön osaamista hyödyntävä kehittämistehtävä.

3 Opettajat erilaisissa oppimisympäristöissä 
Opintojaksolla opitaan hyödyntämään erilaisia oppimisympäristöjä monipuolisen teoriaopetuksen ja käytännön harjoitusten avulla. Seuraavista voidaan valita joko yksi tai useampi vaihtoehto: 
3A Simulaatio-oppimisympäristöt 5 op
3B Digitaaliset ja mobiilioppimisympäristöt 5 op
3C Kliinisen oppimisen oppimisympäristöt 5 op

Toteutus

Osaava SoTeOpe -täydennyskoulutus toteutetaan hankkeen aikana kolme kertaa. Ensimmäiset toteutukset alkavat syyskuussa ja marraskuussa 2014. Kolmas toteutus alkaa helmikuussa 2015.
Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena tutkivan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. Yhdessä 5 opintopisteen opintojaksossa on 2-5 lähiopetuspäivää. Muuten opiskelu toteutetaan etäopiskeluna hyödyntäen verkko-oppimisalustaa ja videoneuvotteluyhteyttä. Verkko-oppimisalusta mahdollistaa myös yhteistoiminnallisuuden ja vertaistuen, joka on täydennyskoulutuksessa keskeistä. Opintojaksoihin sisältyy oppimistehtäviä, jotka tukevat opintojaksossa 2 (Opettajat kehittäjinä sosiaali- ja terveysalalla 5 op) toteutettavaa kehittämistehtävää.

Aika ja paikka

Ensimmäinen toteutus 2.9.–9.10.2014 Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina -opintojaksolla. Lähiopetuspäivät ovat 2.–3.9.2014 ja 8.–9.10.2014.

Toinen toteutus alkaa 18.11. - 17.12.2014 Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina -opintojaksolla. Opintojakson lähiopetuspäivät ovat 18.–19.11.2014 ja 16.–17.12.2014.

Kolmas toteutus alkaa 9.2.-20.3.2015 Opettajat oppimisympäristöjen rakentajina -opintojaksolla.
Opintojakson lähiopetuspäivät ovat 10.-11.2.2015 ja 10.-11.3.2015.

Lisäksi syksyllä järjestetään kaksi toteutusta Simulaatio-oppimisympäristöt -opintojaksosta, joiden lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Syksyllä on myös mahdollisuus käynnistää opintojakso Opettajat kehittäjinä sosiaali- ja terveysalalla. Kevään ja syksyn 2015 aikana toteutuvien opintojaksojen aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin.

Opetus järjestetään Metropolian toimipisteessä osoitteessa Tukholmankatu 10, Helsinki.

Hinta

Koulutus toteutetaan Opetushallituksen myöntämällä rahoituksella eli se on osallistujille maksuton.

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella 1. toteutus (2.9.2014 alkava) 17.10.2014 mennessä. 2. toteutus (17.11.2014 alkava) 3.11.2014 mennessä. 3. toteutus (9.2.2015 alkava) 26.1.2015 mennessä.

Kolmeen täydennyskoulutuksen toteutukseen otetaan yhteensä 45 henkilöä eli 15 osallistujaa/koulutus. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti assistentille kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:

assistentti Päivi Inkilä
paivi.inkila (at) metropolia.fi
Puh. 050 363 2219

Sisältöön liittyvät kysymykset:

projektipäällikkö, lehtori Iira Lankinen
Terveysteknologia
etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.