Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 30 op

psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot 2016

Täydennä ammatillista  osaamistasi psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutus sisältää paljon käytännönläheistä pienryhmäohjausta.

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys-, opetus- tai kasvatusalan tai muun soveltuvan ammatillisen opistoasteen, ammattikorkeakoulu- tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt

Sisältö

Opinnot täydentävät sosiaali- terveys- tai kasvatusalan ammatillista tutkintoa psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Opintojen aikana perehdyt ihmissuhteiden merkitykseen ihmisen psyykkiselle kehitykselle. Kehityt erottelemaan psyykkisen häiriön muotoja sekä opit soveltamaan tietojasi käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskennellessä. Opit myös tuntemaan ja käyttämään työssäsi psykoterapeuttista työotetta ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteitta. Tunnistat millaisia ominaisuuksia edellytetään tällä orientaatiolla työskenneltäessä. Lisäopinnot suoritettuasi sinulla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista.

Koulutus on rakennettu Valviran asettaman psykoterapeuttikoulutustyöryhmän edellyttämien sisältöalueiden mukaisesti. Se antaa valmiudet hakea psykoterapeuttikoulutukseen, kun muu taustakoulutus ja työkokemus täyttävät Valviran asettamat kriteerit (asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä VNA 1120/2012 § 2a). Koulutus ei anna psykoterapeutin pätevyyttä. Psykoterapeuttikoulutukseen hakeutuvaa suunnittelevaa kehotetaan tarkistamaan lisäopintojensa hyväksyminen koulutuksen järjestäjältä.

Toteutus

Koulutus toteuteutetaan monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy lähi- ja etäjaksoja sekä verkko-opiskelua. Koulutuksessa on paljon yksilöllistä ohjausta pienryhmissä. 30 op:n laajuisten opintojen ajallinen kesto on yksi vuosi. Opetusjärjestelyt ja tutorohjaus mahdollistavat opiskelun työn ohella.

Kouluttajat

Lehtori, VET psykoterapeutti Jari Pihlava
Lehtori, psykoterapeutti Mari Rusi-Pyykönen
Psykiatrian ja psykoterapian erityisasiantuntijoita

Hinta

2400 € + alv 24 % (2 976,00€ )

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella 15.8.2016 mennessä.

Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun ilmoittautumislomakkeessa annettujen tietojen perusteella. Lopullinen valinta tehdään haastattelujen perusteella. Haastattelut järjestetään 17.8.2016, 3-4 henkilön ryhmissä (30 min/ryhmä).

Peruutusehdot

Haastattelujen jälkeen pyydämme hyväksytyiltä sitovan ilmoittautumisen koulutukseen. 

Jos peruutat osallistumisesi hyväksyttyäsi kirjallisesti vastaanottavasi paikan, perii Metropolia Ammattikorkeakoulu täyden osallistumismaksun. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset
Suunnittelija Kaisa Suojoki
Puh. 040 672 5583
kaisa.suojoki (at) metropolia.fi

Sisältöön liittyvät kysymykset
Lehtori Mari Rusi-Pyykönen
Puh. 040 334 5405
mari.rusi-pyykonen (at) metropolia.fi