Säteilyturvallisuuden verkkokurssi 1 op

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille (sairaanhoitajat, lähihoitajat, suuhygienistit ja hammashoitajat) jotka joutuvat työssään tekemisiin ionisoivan säteilyn kanssa.

Sisältö

Koulutus antaa säteilyturvallisuusohjeen 1.7 edellyttämän pätevyyden säteily-ympäristöissä työskentelyyn.

  • Ionisoivan säteilyn ja röntgenkuvauksen peruskäsitteet
  • Säteilyn käyttö lääketieteessä
  • Ionisoivan säteilyn terveysvaikutukset
  • Säteilynkäyttöä ohjaava lainsäädäntö
  • Säteilyturvallinen työskentely

Koulutus sisältää kaikille yhteisen yleisen osion lisäksi kaksi vaihtoehtoista osiota: sairaanhoitajille ja lähihoitajille suunnatun osion ja suuhygienisteille ja hammashoitajille suunnatun osion.

Toteutus

Opinnot tehdään kokonaan Moodle-oppimisalustalla.

Opintosuoritus koostuu opetusdiasarjoista, lainsäädäntöön tutustumisesta ja hyväksytty/hylätty-asteikolla arvioitavasta tehtävästä. Opiskelu on kokonaan itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen voi aloittaa heti hyväksymisilmoituksen jälkeen. Saat hyväksymisilmoituksen sähköpostitse. Koulutus tulee suorittaa kahden kuukauden kuluessa sen aloittamisesta.

Hinta

195 € + alv 24 % (241, 80 €)

Ilmoittautuminen

E-lomakkeella

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.