Seksuaalineuvonta, 30 op

Seksuaalineuvonnan opinnot antavat laaja-alaisen näkemyksen seksuaalisuudesta ja  valmiudet toteuttaa seksuaalineuvontaa.


Opinnot noudattavat NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopinnoille (Basic Sexology) asettamia koulutustavoitteita ja antavat mahdollisuuden hakea Suomen Seksologiselta seuralta seksuaalineuvojan auktorisointia. Auktorisointi edellyttää 16 h työnohjausta, jonka osallistuja hankkii itse.

Kenelle

Opinnot on tarkoitettu vähintään opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneille sosiaali- ja terveysalan, kasvatusalan tai muun soveltavan alan ammattihenkilöstölle.

Mitä

Koulutuksessa painottuu erityisesti seksuaalineuvontaprosessin läpikäyminen. Koulutuksen osa-alueita ovat:

  • seksologian peruskäsitteistö
  • seksuaalineuvonnan eettinen ja ammatillinen osaaminen sekä
  • kehittämisosaaminen
  • seksuaaliterveyden tietoperusta ja seksuaalineuvonnan
  • menetelmäosaaminen.

Huomioithan, että koulutuksen aikana tulee olla mahdollisuus tehdä asiakastyötä 108 tuntia.

Missä ja milloin

Koulutus järjestetään Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki.

Koulutuksen lähipäivät:
Syksy 2015

27.-28.8.
24.-25.9.
22.-23.10.
26.11.

Kevät 2016
21.-22.1.
3.-4.3.
21.-22.4.
19.-20.5.

Ilmoittautuminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan sitovasti 10.8.2015 mennessä e-lomakkeella,  jossa kysytään mm. koulutusta, työkokemusta ja perustelua koulutustarpeelle. Koulutukseen valitaan 25 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä, valintakriteereinä edellä mainitut (koulutus, työkokemus ja perustelu koulutustarpeelle) sekä vähintään opistotason tutkinnon suorittaminen sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalla. Valitut saavat tiedon henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Hinta

2400 € + alv 24% (2976,00 €)

Metropolia on 1.1.2015 alkaen verovelvollinen liiketoiminnan muodossa
tapahtuvasta tavaran ja palvelun myynnistä. Metropolian myymät koulutus-
palvelut ovat arvonlisäverollisia 1.1.2015 alkaen ja hintaan lisätään 24 %:n
arvonlisävero.

Lisätietoja

Koulutuksen sisältö:
Lehtori Pirjo Tervo, laillistettu psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti puh. 040-6300964 pirjo.tervo@metropolia.fi
Lehtori Maarit Sinisaari-Eskelinen, auktorisoitu seksuaalineuvoja puh. 040-6300609 maarit.sinisaari-eskelinen@metropolia.fi

Muut asiat:
Suunnittelija Tarita Tuomola, puh 040 187 1831, tarita.tuomola@metropolia.fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.