Simulaatio-ohjaajakoulutus, 10 op

Tunnetko simulaatio-oppimisen mahdollisuudet? Tiedätkö, miten hyödyntää simulaatiota koulutuksessa? Simulaatio-oppimisympäristössä toteutetuissa vuorovaikutustilanteissa harjoitellaan todellisuutta vastaavia tilanteita. Simulaatio-oppimisympäristö on motivoiva, ja opiskelijat saavuttavat erinomaisia oppimistuloksia nopeasti. Simulaatio-opetus kehittää muun muassa johtamis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa opit ymmärtämään simulaation mahdollisuudet osaamisen hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan simulaatiotilannetta erilaisissa ohjaus-, hoito- ja vuorovaikutustilanteissa sekä prosessien mallintamisessa. Osaat käyttää simulaatiomenetelmää monipuolisesti, soveltaa menetelmää ja integroida menetelmän omaan toimintaympäristöösi. Osaat kehittää omaa toimintaympäristöäsi simulaatiopedagogiikkaa hyödyntäen

Sisältö

  • simulaatio-oppimisen tietoperusta
  • oman simulaatioharjoituksen suunnittelu
  • simulaation toteutus
  • oppimiskeskustelu
  • osaamisen arviointi
  • simulaatio-oppimisen arviointi
  • simulaation integroiminen opetukseen

Toteutus

Koulutus järjestetään sekä lähi- että etäopintoina. Koulutus sisältää aktivoivaa, yhteistoiminnallista oppimista, ryhmäharjoituksia simulaatiotilanteissa, parityönä toteutettuja harjoitustilannesimulaatioita sekä tehtäviä omassa työympäristössä opetuksen välipäivinä.

Kouluttajat

Kouluttajana toimii simulaatiopedagogiikan asiantuntija, simulaatio-ohjaaja, lehtori Ari-Pekka Åker (ensihoitaja YAMK)

Aika ja paikka

  • 6. -7.9.2018 klo 9.00-16.00
  • 1.-2.11.2018 klo 9.00-16.00
  • 14.12.2018 klo 9.00-16.00

Metropolia Ammattikorkeakoulun simulaatiokeskus, Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki.

Hinta

895 € + alv 24 % (1109,80 €).

Ilmoittautuminen

e-lomakkeella

Koulutuksen osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamäärä on rajoitettu.

Lisätietoja

Käytännön asiat:
Tarita Tuomola, suunnittelija
p. 040 187 1831
tarita.tuomola metropolia fi

Sisältöasiat:
Ari-Pekka Åker, vastuukouluttaja
p. 040 630 2737
ari-pekka.aker metropolia fi

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

NESTLED EU-hanke

Katso tästä lisätietoa kansainvälisestä NESTLED EU-hankkeesta. 

 

Osallistujien kommentteja koulutuksen hyödyistä

”Koulutuksessa ilahdutti erityisesti kouluttajien ammattitaito. Koulutus herätti paljon ajatuksia itsessäni.”

”Koulutus antoi valmiudet simulaatiokoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.”

”Sain uusia näkemyksiä ja ideoita.”

”Se oppi mitä sai toisilta ryhmän jäseniltä, toki myös hyviltä kouluttajilta, mutta se konkreettinen oppi tuli kollegoilta heidän toteutusten kautta.”

 

 

EU LEO05-2013-002, NESTLED

Näyttöön perustuva simulaatio-ohjaajakoulutus perustuu kansainvälisestä EU-hankkeesta (Nurse Educator Simulation Based Learning 2013–2015), jossa Metropolia on mukana, saatuun tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen. Pääset jo koulutuksen aikana hyödyntämään oppimaasi omassa työssäsi.

 

Lue lisää hankkeesta.

Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palveluiden osaamisalue

Koulutuksen toteuttaa Metropolian Kliinisen hoitotyön ja ensihoidon palveluiden osaamisalue. Tutustu osaamisalueen toimintaan ja asiantuntijoihin